Suomen olemassa oleva rakennuskanta joutuu koville ilmastonmuutoksen vaikutuksesta

Ilmaston lämpeneminen ja talvien muuttuminen Suomessakin sateisemmiksi vaikuttaa suuresti siihen, miten rakennukset pysyvät kunnossa. Julkisivujen ja parvekkeiden pinnoille tulee tulevaisuudessa selvästi enemmän viistosadetta kuin nykyisin. Toni Pakkala selvitti väitöstutkimuksessaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia olemassa olevaan betonirakennuskantaan, vauriomekanismeihin ja vaurioitumisen nopeuteen. Tulevaisuudessa on tärkeää pitää nykyisistä rakennuksista huolta järkevästi ajoitetuilla kunnossapitotoimenpiteillä.

Lisätietoja:
Toni Pakkalan väitöskirja Assessment of the Climate Change Effects on Finnish Concrete Facades and Balconies tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston Rakennetun ympäristön tiedekunnassa 14.2.2020. Vastaväittäjänä toimi professori Tore Kvande NTNU Trondheimista ja kustoksena dosentti Jukka Lahdensivu Rakennetun ympäristön tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1423-1.

Lue artikkeli ”Suomen olemassa oleva rakennuskanta joutuu koville ilmastonmuutoksen vaikutuksesta” Betoni-lehdessä:
2/2020

Suomen olemassa oleva rakennuskanta joutuu koville ilmastonmuutoksen vaikutuksesta

Valmistumisvuosi: 2020

Tampereen yliopisto

< Takaisin hakuun