Turun pääkirjasto

Turun kaupungin uusi pääkirjasto palkitaan vuoden 2007 betonirakenteena taitavasta ja vaativasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta toteutuksesta. Kaikkien osapuolten toimivalla yhteistyöllä ja osaavalla betonin käytöllä on aikaansaatu rakennusteknillisesti onnistunut, tyylikäs ja ilmeikäs arkkitehtoninen kokonaisuus Turun kaupungin historialliseen keskustaan.Talon rakenteissa ja sisätilojen pinnoissa betonia on käytetty kokonaisvaltaisesti. Betonin hyvät ominaisuudet tulevat esiin rakennuksen paikallavaletuissa runko- ulkoseinä- ja porrasrakenteissa, jotka ovat myös sisätiloissa näkyvissä. Betonirakenteilla ja betonipinnoilla on merkittävä rooli rakennuksen sisätilojen arkkitehtuurissa ja tunnelman luojana. Betoni materiaalina luo harmonisen kontrastin muun sisustuksen kanssa.

Paikallavaletut betonipilarit, -palkit ja seinäpinnat rajaavat kiinnostavia ja jatkuvia, selkeitä tiloja. Kiinteistön tunnusmerkkinä korostuvat veistokselliset, lautamuottipintaiset korkeat ja hoikat betonipilarit, jotka kannattavat päätilan katon arinapalkistoa ja kattorakenteita. Ylevät, läpikuultavan valkoiseksi maalatut pilarit rytmittävät avo- ja käytävätiloja sekä luovat sisätiloihin julkisen tilan arvokkuutta. Betonirakenteissa korostuvat toisaalta betonin karheus ja konstruktiivisuus sekä toisaalta betonin plastisuus ja monoliittisuus. Talotekniikka on sijoitettu asennuslattiaan, jolloin betoniset kattopinnat on voitu  jättää näkyviin.

Uusi kirjastorakennus on rakennettu kellarikerroksessa sijaitsevan Turun Puhelimen teknisten tilojen päälle, joiden häiriötön toiminta edellytti rakennusaikana tärinärajoitusta, vedeneristystä ja häiriötöntä ilamanvaihtoa. Teknisesti vaativat purku- ja tuentatyöt sekä uudisrakenteiden mitoitus- ja toteutus ovat edellyttäneet huolellista suunnittelua ja valmistelua. Kellarirakenteiden vesi- ja lämpöeristäminen ennen uudisrakennuksen töiden aloittamista ovat olleet haastavat. Osa kirjastotalon kuormista on jaettu vanhan teknisen tilan pilareille. Korkealujuuksista itsetiivistyvää betonia on käytetty sisätilojen hoikkien pilareiden ja katon arinapalkiston valuissa, millä on aikaansaatu laadukkaita betonipintoja. Rakennushankkeen vaativuus  on edellyttänyt kaikilta osapuolilta osaamista, yhteistyötä ja toimivaa logistiikkaa.

Turun uuden pääkirjaston suunnittelu perustuu JKMM Arkkitehtien vuonna 1996 järjestettyyn arkkitehtikilpailun voittoon. Toteutettu kirjasto on rakennettu uuden suunnitelman mukaan kadun vastakkaisella puolella olevalle tontille. Uusi kirjastorakennus liittyy sisätiloiltaan sata vuotta vanhaan kirjastorakennukseen ja 1800 -luvun alussa rakennettuun maaherran kansliarakennukseen, johon on nyt kunnostettu kahvila- ja kokoontumistiloja. Uusi kirjasto täydentää vanhan avoimen korttelin kiinni katulinjoihin. Korttelin sisäpihalle muodostuu aukio oleskeluun ja kulttuuritapahtumien näyttämöpaikaksi.

Kirjasto on toiminnoiltaan selkeä ja avoin. Yleisötilat sijoittuvat kahteen kerrokseen kiertyen piha-aukion ympärille: ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat aulatoiminnot, lasten- ja nuortenosasto, uutistori. Näyttävä betoninen portaikko johdattaa toisen kerroksen korkeaan pääkirjastosaliin ja tietokirjaosastoille. Henkilökunnan työtilat sijaitsevat kadun puoleisissa osissa.

Materiaaleiltaan uusi kirjasto sopeutuu ympäristöönsä. Julkisivut ovat pääosin käsinhierrettyjä rapattuja pintoja. Myös luonnonkiveä on käytetty julkisivuissa, ulkoportaikoissa ja maantasopinnoissa. Suurista ikkunoista avautuvat huikeat näkymät ympäröiviin rakennuksiin, katuelämään ja jännittäviin historiallisiin kattomaisemiin. Ikkunoiden kautta rakennuksen yleisötilat toimintoineen näkyvät kiinnostavina ja avoimesti ulos.

Kohde on hyvä esimerkki julkisesta rakentamisesta, missä monipuolisella betonin käytöllä on aikaansaatu kestävää ja laadukasta rakentamista, missä pitkä käyttöikä ja muuntojoustavuus on ollut suunnittelun lähtökohtina. Toteutunut kohde on osoitus ammattitaitoisesta rakennuttamisesta, suunnittelusta ja ensiluokkaisesta toteutuksesta ja käsityötaidosta.

Turun uuden pääkirjaston bruttoala on 6449 m2 ja tilavuus 39 500 m3.

Turun kaupunginkirjasto
Linnankatu 2, 20100 Turku

 • Valmistumisvuosi: 2007
 • Laajuus: 6900 brm2
 • Tilaaja: Turun kaupunki Tilalaitos
 • Käyttäjä: Turun kaupunginkirjasto
 • Rakennuttaja: Turun kaupunki Tilalaitos
 • Arkkitehdit JKMM Arkkitehdit :
  Pääsuunnittelija Asmo Jaaksi, arkkitehti SAFA
  Mikko Rossi, (projektiarkkitehti, uudisrakennus),
  Katja Savolainen (projektiarkkitehti, kansliarakennus),
  Teemu Kurkela, arkkitehti SAFA
  Samuli Miettinen, arkkitehti SAFA
  Juha Mäki-Jyllilä, arkkitehti SAFA,
  Päivi Meuronen (sisustussuunnittelu), sisustusarkkitehti SIO
 • Vihersuunnittelu / ympäristö-suunnittelu: Suunnittelutoimisto Molino Oy : Jyrki Sinkkilä, Teresa Rönkä
 • Rakennesuunnittelu: Narmaplan Oy : Jukka Sillanpää
 • LVI-suunnittelu: Elomatic Oy : Ossi Vähäsalo
 • Sähkösuunnittelu: Pöyry Building Services Oy : Esa Kopra
 • Geosuunnittelu: Ramboll Finland Oy : Reino Heikinheimo
 • Automaatiosuunnittelu: Insinööritoimisto Juhani Mattila Oy : Antti Mattila
 • Palosuunnittelu: Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy : Pekka Suorsa
 • Rakennuttajatehtävät: Turun Juva Oy : Pentti Hinkkanen, Mika Soinio
 • Pääurakoitsija: NCC Rakennus Oy
 • Sähköurakoitsija: Turun Valo ja Voima Oy
 • IV-urakoitsija: Tekmanni Oy
 • Putkiurakoitsija: YIT Kiinteistötekniikka Oy
 • Sprinklerurakoitsija: Kaksoisputki Oy
 • Automaatiourakoitsija: Siemens Oy / Building Technologies

Turun pääkirjasto betoni-lehdessä

Turun pääkirjasto

Valmistumisvuosi: 2007

Arkkitehti: JKMM Arkkitehdit

Rakennuttaja: Turun kaupunki Tilalaitos

LInnankatu 2, Turku, Suomi

< Takaisin hakuun