Uutta tietoa raudoitusten limijatkosten lujuudesta ja muodonmuutoskyvystä

Toisen sukupolven Eurokoodien betonirakenteiden mitoitusta käyttölämpötilassa koskeva osa (prEN 1992-1-1 D7) uudistaa betonirakenteiden mitoitusta. Raudoitteiden ankkurointipituudet ja limijatkokset on yksi aihealueista, johon on uudistuksen myötä tulossa oleellisia muutoksia. Muutosten yhteydessä on todettu olevan tarve saada lisää kokeellisia tutkimustuloksia. Tässä artikkelissa esitetty Tampereen yliopistossa toteutettu laaja koeohjelma on suunniteltu yhteistyössä Eurokoodin betoniosan uudistusta koordinoivan työryhmän (CEN/TC250/SC2/WG1) ja kansainvälisen betonijärjestön fib (International Federation for Structural Concrete) tieteellisen ryhmän ”TG2-5 Bond and material models” kanssa.

Lisätietoja
Betoni- ja siltarakenteiden tutkimusryhmä, Tampereen yliopisto
https://research.tuni.fi/betonirakenteet/
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Tutustu artikkeliin ”Uutta tietoa raudoitusten limijatkosten lujuudesta ja muodonmuutoskyvystä” Betoni-lehdessä:
2/2021

Uutta tietoa raudoitusten limijatkosten lujuudesta ja muodonmuutoskyvystä

Valmistumisvuosi: 2021

Tampere, Suomi

< Takaisin hakuun