Vähähiilisen betonin kuivuminen

Kuonabetoneiden kuivumisesta on toistaiseksi ollut saatavilla heikosti tutkimustietoa. Hitaampi lujuudenkehitys sekä tiiviimpi huokosrakenne antavat perusteita olettaa, että kuonabetonien kuivuminen eroaa tavanomaisista betoneista. Tässä tutkimuksessa todettiin, että kuonabetoneita käytettäessä kosteudenhallinnan merkitys kasvaa suuremman kuivumisen hidastumisen vuoksi.

Lue koko artikkeli ”Vähähiilisen betonin kuivuminen” Betoni-lehdessä:

3/2023

Vähähiilisen betonin kuivuminen

Valmistumisvuosi: 2023

Aalto-yliopisto, Otakaari 1B, 00076 AALTO

< Takaisin hakuun