Harkkorakentaminen

IMG_0314Oman kodin rakentamista ja talon hankintaa ohjaa iso joukko haaveita, yksilöllisiä tarpeita, toiveita sekä mielikuvia ja periaatteita.

Harkot antavat suunnittelijoille mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia muoto- ja tilaratkaisuja, jotka muilla rakennustavoilla usein olisivat hankalia ja kalliita. Suunnittelussa tontin muodon ja koon, maaperän ja korkeussuhteiden, sekä ympäröivän rakennuskannan huomioonottamisella saadaan yksilöllisiä ja korkeatasoisia arkkitehtonisia ratkaisuja.

Harkot sopivat perustuksiin, rakennusten ulkoseiniin, ääntä eristäviin rakenteisiin, maanpaineseinien sekä kantavien ja osastoivien seinien rakentamiseen. Myös tukimuurit, maakellarit ja monet ahtaissa paikoissa olevat rakenteet syntyvät kätevästi ja kestävästi harkkoja käyttäen. Eristämättömät harkot soveltuvat rakenteisiin, joissa vaaditaan kosteudenkestävyyttä esim. kylpyhuoneet, palonkestävyyttä ja ääneneristävyyttä kuten liikenneväylien ja lentokenttien läheisyydessä.

Kun rakennat harkoista, saat yksilöllisen kivitalon. Asumisen kustannukset pysyvät kurissa, koska harkkotalo on energiatehokas, kestävä ja hyvin huoltovapaa.

Harkkorakentajan tietosivut:

harkkokivitalo.fi

Valmistajat

Suomessa on useita kevytsora- ja betoniharkkojen valmistajia. Tehtaita on kattavasti eri puolilla maata, joten harkkojen kuljetusmatkat eivät muodostu pitkiksi ja harkkojen saatavuus on hyvä. Kevytsora- ja betoniharkkotuotteiden valmistus on valvottua toimintaa. Valmistajat kuuluvat kolmannen osapuolen laaduntarkastuksen piiriin, jota ylimpänä viranomaisena valvoo ympäristöministeriö.

Harkkojen valmistajia