Harkkorakentaminen

Harkkorakentaminen

Moni valitsee kodikseen kivitalon, koska pitää sen yksilöllisyydestä ja arvostaa talon pitkää elinkaarta. Harkoista rakennetun kivitalon arvo säilyy ja helposti huollettavassa täyskivitalossa jää aikaa elämälle.

 

Oman kodin rakentamista ohjaa iso joukko haaveita, yksilöllisiä tarpeita, toiveita sekä mielikuvia ja periaatteita. Rakennushankkeen onnistumisen edellytyksenä on se, että kolme olennaista tekijää kohtaavat: aikataulusi, budjettisi ja tavoitteesi. Harkkotalon suunnittelun lähtökohtina ovat aina asukkaan mieltymykset, haaveet ja elämäntapa. Lopputuloksena syntyy koti, jollaista ei ole toista.

Kun päätös rakennushankkeeseen ryhtymisestä on tehty ja tontti hankittu, voidaan aloittaa itse rakennuksen suunnittelu. Suunnittelu alkaa luonnostelulla ja eri vaihtoehtojen tarkastelulla, jotka lopulta viimeistellään kohteen suunnitteluratkaisuiksi. Suunnittelu on lopputuloksen kannalta hankkeen tärkein vaihe. Hyvä suunnittelu ja rakenneratkaisujen valinta maksavat itsensä nopeasti takaisin.

Kun rakennat harkoista, saat yksilöllisen kivitalon

Harkot antavat suunnittelijoille mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia muoto- ja tilaratkaisuja, jotka muilla rakennustavoilla olisivat hankalia ja kalliita. Suunnittelussa tontin muodon ja koon, maaperän ja korkeussuhteiden, sekä ympäröivän rakennuskannan huomioonottamisella saadaan yksilöllisiä ja korkeatasoisia arkkitehtonisia ratkaisuja.

Harkot sopivat pientalossa kaikkiin rakenneosiin: perustuksiin, rakennusten ulkoseiniin, ääntä eristäviin rakenteisiin, maanpaineseinien sekä kantavien ja osastoivien seinien rakentamiseen. Harkot soveltuvat myös rakenteisiin, joissa vaaditaan kosteudenkestävyyttä kuten esimerkiksi saunatilat ja kylpyhuoneet.

Omakotirakentajan aika on rajallista. Kannattaa harkita tarkkaan, mihin tehtäviin omaa työpanostaan uhraa. Rakentaessa on hallittava jonkin verran esimerkiksi lainsäädännön ja rakennussäädösten tuntemusta. Omista taidoista riippuu, miten paljon ammattitaitoa vaativia rakennustöitä voi halutessaan tehdä itse.

Ideoita ja inspiraatiota oman kotisi suunnitteluun ja rakentamiseen löydät harkkorakentamisen sivustoltamme www.harkkokivitalo.fi

Valmistajat

Suomessa on useita kevytsora- ja betoniharkkojen valmistajia. Tehtaita on kattavasti eri puolilla maata, joten harkkojen kuljetusmatkat eivät muodostu pitkiksi ja harkkojen saatavuus on hyvä.

Kevytsora- ja betoniharkkotuotteiden valmistus on valvottua toimintaa. Valmistajat kuuluvat kolmannen osapuolen laaduntarkastuksen piiriin, jota ylimpänä viranomaisena valvoo ympäristöministeriö.