Rakennushanke

Rakennushanke sisältää kaikki rakentamiseen liittyvät toimenpiteet rakennustarpeen toteamisesta takuutarkastukseen. Omakotitalon rakennushanke voidaan toteuttaa joko osittain omana työnä tai antamalla työt tehtäväksi urakalla kokonaan tai osittain. Entistä enemmän työt ja rakennuttamistehtävät teetetään ammattilaisilla ja rakennuttaja osallistuu hankkeen johtamiseen. Rakennusalaa tuntemattoman kannattaa palkata rakennuttamistehtävään alan ammattilainen, joka kilpailuttaa materiaalit ja yhteensovittaa eri urakoitsijoiden työt.

Omakotirakentajan ensimmäisiä ja tärkeimpiä toimenpiteitä rakennushanketta aloitettaessa ovat rahoitusjärjestelyjen ohella sopivan tontin hankkiminen sekä perheen tarkoitukseen sopivan asuinrakennuksen tilaohjelman laatiminen ja rakennuksen suunnittelu. Suunnittelua ohjailevat ja säätelevät viralliset rakentamissäädökset sekä kaavamääräykset. Kaavamääräyksiä täydentävät usein erilliset alueelliset rakentamistapaohjeet, jotka säätelevät mm. rakennustyyppiä, julkisivumateriaaleja ja -värejä, kattokaltevuuksia, katemateriaaleja, harjan suuntaa yms.

Rakennushanke sisältää toteutustavasta riippumatta seuraavat vaiheet: 
• päätös rakennushankkeesta
• omistusmuodon päättäminen
• rahoituksen järjestäminen
• rakennuspaikan haku ja valinta
• rakennustilanteen selvittäminen
• rakennusmaan osto tai vuokraus
• tontin pohjatutkimus
• tilaohjelman teko
• pääsuunnittelijan valitseminen
• luonnosten laatiminen tai rakennuksen valinta tyyppitaloratkaisuista
• rakennuslupapiirustusten laatiminen
• rakennusluvan hakeminen
• työ- ja rakennepiirustusten, rakennusselostuksen ja erikoispiirustusten (LVI-sähkö) laatiminen
• toteutustavasta päättäminen
• urakkatarjouspyyntöjen lähettäminen
• rakentajan valinta tarjousten perusteella
• sopimusten laatiminen
• rakentaminen ja työn valvonta
• lopputarkastus ja käyttöönotto
• vuositarkastus