Betoniteollisuus ry järjestää joka toinen vuosi pidettävän Betonijulkisivu- arkkitehtuurikilpailun. Kilpailun tarkoituksena on tuoda esiin uusia onnistuneita betonijulkisivukohteita ja niiden suunnittelijoita sekä kannustaa kehittämään laadukasta betonijulkisivuarkkitehtuuria.

Kilpailun voittaa uudisrakennuksen betonijulkisivu, joka parhaiten edustaa hyvää betoniarkkitehtuuria. Tärkeimpinä perusteina ovat julkisivun arkkitehtoninen kokonaisuus, yksityiskohtien suunnittelu, betonin ominaisuuksien laadukas hyödyntäminen ja uuden kehittäminen.

Kuvien käyttöoikeudet ovat kuvakohtaisia ja niiden siirrosta kolmannelle osapuolelle tai käytöstä kaupallisiin tarkoituksiin tulee sopia erikseen. Kuvaajilta erikseen ostettavat kuvat on linkitetty valmiiksi kuvaajan/ kuvan käyttöoikeuden omistajan web-sivuille tai -gallleriaan. Kuvia käytettäessä tulee aina selkeästi mainita kuvaaja ja kuvalähde.

Lisätiedot ja tiedustelut taustamateriaaleista:

[henkilo nimi=”maritta-koivisto”]