Mitä hankkeessa tehdään?

Suomalaiset rakennusalan toimijat ja toimitusketjun digitaalisen hallinnan asiantuntijat, ovat mukana kehittämässä betonielementtien toimitusketjun informaation virtausta, toimitusketjussa jaettavan informaation vakioinnin sekä informaation välityksen menetelmien kautta. BETK-kehityshanke sisältää 5 pientyöryhmää, jotka keskittyvät toimitusketjun eri osien digitalisointiin.

TR 1 Suunnitteluvaiheen elementin identiteettiongelman ratkaisu 
Tämä pientyöryhmä keskittyy projektituotteiden rakennesuunnitteluohjelmistoissa tuotettavien tietovaatimusten määrittämiseen suunnitteluobjektien tiedoista sekä niiden yksilöinnistä koneluettavuus ja vakiointi huomioiden. Tämän pientyöryhmän tavoitteena on kehittää ohjelmistoriippumattomia informaation vakioinnin ratkaisuja, vakiomuotoisen koneluettavan yksilöintitiedon syntymiseen automaattisesti suunnitteluohjelmistossa toimitusketjun seuraavia osapuolia varten.  

TR 2 Elementin yksilöinti: fyysisen elementin yksilöintikoodin toteutus 
Tämä pientyöryhmä keskittyy projektituotteiden toimitusketjussa jaettavien yksilöintitietojen määrittämiseen koneluettavilla vakioiduilla menetelmillä hyödyntäen globaaleja yksilöinnin standardeja. Tämän pientyöryhmän tavoitteena on määrittää fyysisen elementin yksilöinnin minimitietovaatimuset sekä toimitusketjun osien yksilöinti informaation jakamisen prosesseissa. 

TR 3 Elementin tunnistaminen: yksilöintikoodi viivakoodiksi ja RFID-tunnisteeksi 
Tämä pientyöryhmä keskittyy projektituotteiden toimitusketjussa tunnistettavien toimitusketjun osien ja osapuolien tunnistamisen määrittämiseen koneluettavilla vakioiduilla menetelmillä hyödyntäen globaaleja tunnistamisen standardeja. Tämän pientyöryhmän tavoitteena on määrittää fyysisen elementin sekä toimitusketjun osien tunnistamisen menetelmät informaation jakamisen prosesseissa. 

TR 4 Elementtien tuote- ja prosessitieto 
Tämä pientyöryhmä keskittyy suunniteltujen ja valmistettujen projektituotteiden toimitusketjussa jaettavan tuote- ja prosessitiedon määrittämiseen. Tämän pientyöryhmän tavoitteena on määrittää elementtien toimitusketjussa jaettavan tuote- ja prosessitiedon minimitietovaatimukset sekä selvittää mahdollisuuksia tiedonvaihdon suhteen digitaalisen toimitusketjun hallinnan näkökulmasta. 

TR 5 Rajapinta (API) ja arkkitehtuuri 
Tämä pientyöryhmä keskittyy IT arkkitehtuurin määrittämiseen eri sidosryhmien datan siirron varmistamiseksi. Tämän pientyöryhmän tavoitteena on tuottaa rajapintakuvaus (jota kautta tuote- ja prosessitietoa siirretään osapuolten välillä käyttäen elementin yksilöivää koodia avaimena), tietoturva huomioiden, kuvaten esimerkinomainen arkkitehtuuri eri osapuolille.

Työryhmien vetäjät

Tom Partanen
Työryhmät 2, 3 ja 5
tom.partanen@consolis.fi

Antti Pekkala
Työryhmät 1 ja 4
antti.pekkala@fira.fi