Betonielementit

Betonin valmisosa- eli elementtirakentaminen tarkoittaa sitä, että rakenneosat tehdään tehdasolosuhteissa ja työmaalla tehdään vain asennus ja viimeistelytyöt. Aikataulut voidaan suunnitella yksityiskohtaisesti ja hallita helposti. Tehdasolosuhteissa saavutetaan tasainen laatu, voidaan tehdä erikoisratkaisuja ja virheiden mahdollisuus vähenee.

Elementtirakentamista voidaan soveltaa lähes kaikkeen rakentamiseen. Elementeillä voidaan valmistaa muun muassa korkealaatuisia väribetonipintoja ja kuvioituja pintoja, ja pintoja voidaan käsitellä eri tekniikoilla. Korkealujuusbetoneilla voidaan valmistaa hoikkia rakenteita.

Elementtirakentamisessa on huomioitava kuljetus, nosto ja siirto rakennuskohteeseen. Ne saattavat asettaa rajoituksia elementin koolle, muodolle ja painolle.

Elementtimuurit

Mittatilaustuotteina suunnitellut elementtimuurit ovat hyvä ratkaisu isossa kohteessa, missä muurit voidaan mitoittaa elementeiksi.

Materiaali, rakenne jne. suunnitellaan tapauskohtaisesti, jolloin suunnittelija pääsee vaikuttamaan ominaisuuksiin. Valmiin tuotteen ulkonäköön voidaan vaikuttaa paremmin, kun tuotteesta voidaan tehdä malleja, eivätkä sääolosuhteet vaikuta lopputulokseen, kuten paikalla valetuissa muureissa.

Mittatilaustuotteissa on otettava huomioon

  • muotin materiaali
  • muottien määrän optimointi
  • muottien muoto ja detaljiikka
  • kiviaines ja väripigmentti
  • elementin mitat
  • sarjamäärä
  • aikataulu (suunnittelu, tilaus ja valmistus)

Betonitehtaiden valikoimissa on myös erilaisia valmiita muurielementtejä, joita voidaan käyttää esimerkiksi pengerrysten, ajoluiskien, istutusaltaiden yms. rakentamiseen. Valmistuotteiden materiaali, rakenne ja muotit ovat yleensä tuotekohtaisia. Valmistuotteiden tapauskohtainen muokkaus on usein mahdollista esimerkiksi kappaleiden pintakäsittelyn ja -kuvion, värisävyn ja leveyden osalta. Markkinoilla olevat valmiit elementit löytyvät parhaiten valmistajien tuoteluetteloista ja kotisivuilta.

Tavallisimpia tukimuurielementtejä ovat niin sanotut L-elementit, joista on saatavana useampia tyyppejä ja korkeuksia.

Valmiita muurielementtejä on saatavissa noin 3 m:n tasoeroon saakka, kun pintakuorma muurin vieressä on korkeintaan 10 kN/m2 (1000 kg/m2). Tätä korkeammat muurit edellyttävät yleensä paikallavalua.

Elementtien näkyvät pinnat voidaan muotoilla, verhoilla tai käsitellä eri tavoin. Elementtirakenteissa eri värien ja pintojen, kuten graafisen betonin, käyttö on helpompaa kuin paikallavalurakenteissa. Uusina pintakäsittelytapoina ovat erilaiset 3D-pinnat, kuten esimerkiksi muotobetoni.

Elementtimelumuurit sekä törmäyskaiteet

Melu- ja törmäyskaiteet ovat yleensä vakiotyyppisiä betonielementtejä, jotka voidaan asentaa suoraan ajoradan reunaan. Elementtien ponttirakenteen ansiosta elementit muodostavat yhtenäisen ja vahvan rakenteen, joka toimii sekä törmäys- että melusuojana silloin, kun melusuojaus ei edellytä korkeampia muureja. Matalien törmäysrakenteiden etuna on se, että etteivät ne peitä ympäröivää maisemaa, joten ajoneuvosta on mahdollista nähdä niiden ylitse.