asennushiekan levitys ja tasausTiivistetyn, tasatun ja oikeassa korkeudessa olevan kantavan kerroksen päälle levitetään asennushiekkakerros. Kerrospaksuuden tulee tiivistämättömänä olla 30 mm.  Paksuuden mittatoleranssi on ± 10 mm, tällöin tiivistetyn asennushiekkakerroksen paksuudeksi tulee 20…30 mm. Liian paksu asennushiekkakerros aiheuttaa päällysrakenteen kokonaiskantavuuden alenemista ja mahdollisuudet raskaan liikenteen aiheuttamiin ajouriin kasvavat.

Asennushiekkakerroksen tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi valmiin betonikivipinnan tasaisuus tiivistämisen jälkeen. Asennushiekkana käytetään seulottua rakeisuudeltaan 0/8 mm:n hiekkaa. Samassa kohteessa tulee käyttää samaa hiekkakerroksen paksuutta. Murskelajitteiden käytöllä ei ole havaittu olevan em. hiekkaa parempia ominaisuuksia asennushiekkakerroksena.

Asennushiekka tulee levittää ja tasata vain kerralla päällystettävälle alueelle. Jos voidaan estää asennushiekkakerroksen päällä liikkuminen, voidaan se levittää koko päällystettävälle alueelle. Asennushiekka voidaan tasata oikolaudalla, kolalla tai oikolaudalla ja ohjureilla. Suurissa kohteissa voidaan käyttää myös koneellista levitystä esim. asfaltinlevitintä. Ennen betonikivien asennusta ei asennushiekkakerrosta saa tiivistää, eikä sen päällä saa liikkua.

Asennushiekan tasaus on tärkeä työvaihe, sillä siinä tehdyt virheet ja huolimattomuus näkyvät valmiin päällysteen pinnan laadussa.