betonikivien latominenVarsinainen kivien latominen aloitetaan yleensä kiinteästä rakenteesta. Betonikiveyksen tulee aina rajoittua kiinteään rakenteeseen, kuten reunatukeen, toiseen päällysteeseen, rakennuksen seinään tms., sillä rakenteen toiminnan kannalta on oleellista se, että päällysteen reuna-alueilla kivet saavat riittävän tuen liikennekuormituksen aiheuttamia vaakasuoria ja myös pystysuoria kuormituksia vastaan.

Kivien latominen tapahtuu aina valmiilta päällystepinnalta, jottei vaurioitettaisi valmista asennushiekkakerrosta. Kivet ladotaan suunnitelman mukaiseen asennuskuvioon. Kivien väliin jätetään 2 mm:n saumavara. Nykyisissä kivissä on asennusnystyrät, jotka varmistavat vähintään 2 mm:n sauman. Sauman enimmäisleveys on 4 mm. Kohdat, joissa kiviä joudutaan katkomaan, tehdään yleensä jälkityönä.

Betonikivet ladotaan yleensä käsin. Suurehkojen kivipintojen asennus voidaan tehdä myös koneellisesti. Koneellisessa asennuksessa on käytettävä ko. asennustapaan soveltuvaa kivityyppiä ja ladontamallia.

Päällystekivien latomisen yhteydessä kannattaa seurata kivirivien ja saumojen suoruutta erityisesti kadun kulkusuunnassa, sillä pienet virheet on helppo korjata vielä asennusvaiheessa. Asennustyö tulee suunnitella siten, että vältytään turhilta kivien leikkauksilta. Puolikaskiveä pienenpää kiveä ei tulisi käyttää. Liityttäessä kaareviin pintoihin, valaisinpylväisiin, kaivonkansiin yms. sekä seinien vierustoilla voidaan liittymä tehdä ns. sovitekivillä.