BetonikivivaihtoehtojaBetonikivien kokoja ja muotoja

Betonikivet valmistetaan koneellisesti puristustäryttämällä maakosteasta betonimassasta. Raskaan liikenteen alueille valmistetut betonikivet ovat lujia, mittatarkkoja ja täyttävät kulutuskestävyydelle asetetut tavanomaista tiukemmat vaatimukset.

Betonikiviä valmistetaan useita eri kokoja ja muotoja. Perusmuodon mukaan kivet kuuluvat joko suorakaide- tai reunaprofiloituihin kivityyppeihin. Reunaprofiloitujen eli sidekivien reuna on muotoiltu, niin että kivet lukkiutuvat keskenään ja muodostavat kantokyvyltään erityisen kestävän päällysteen. Kivien yleisimmät paksuudet ovat 60 mm, 80 mm, 100 mm. Erikoistilauksena on myös saatavissa 120 mm paksuja kiviä. Raskaan liikenteen, moottoriajoneuvojen ja työkoneiden kulkuväylillä käytetään vähintään 80 mm paksuja kiviä.

Täydentävät betonituotteet

Eri käyttökohteisiin ja –tarkoituksiin on saatavissa runsas valikoima täydentäviä tuotteita:

  • nurmikiviä ja reikälaattoja kaltevien pintojen verhoiluun
  • vesikouruja pintavesien poisjohtamiseen
  • porraskiviä ja -elementtejä
  • ajoesteitä
  • kalusteita, pöytiä ja penkkejä
  • kasvien ja puiden istutusastioita ja elementtejä
  • reunatukia

Betonikivivaihtoehtoja 2Värejä ja pintoja eri kohteisiin

Betonikiviä valmistetaan betonin harmaan perusvärin lisäksi usean eri harmaan, punaisen, ruskean, keltaisen sekä vaalean sävyissä. Myös sinisen ja vihreän sävyisiä betonikiviä on saatavissa. Kulutuskestävyyttä vaativien ajoväylien kiveyksiin suositellaan läpivärjättyjä betonikiviä tai kiviä, joissa värillinen kerros on standardin SFS-EN 1338 vaatimusta paksumpi. Niinpä esimerkiksi ajokaistojen merkintään ja suojateiden päällystykseen betonikivet tarjoavat tavanomaista huomattavasti kestävämmän ratkaisun. – Pysäköintialueilla pysäköintiruudut voidaan merkitä kestävästi värillisin kivin. Betonikivistä tehtävillä merkinnöillä voidaan ohjata liikennettä esimerkiksi satama- ja lastausalueilla. Läpivärjätyin kivin tehdyt merkinnät kestävät kulutusta ja niiden siirtäminen purkamalla ja uudelleen asentamalla käy helposti.Värien lisäksi betonikivivalikoimissa löytyy useita eri pintakäsittelyvaihtoehtoja, kuten käsittelemätön muottipinta, hiekkapuhallettu sekä pesty pinta.