koneellinen asennusKoneellinen asennus on Keski-Euroopassa yleisessä käytössä. Suomessa käytännössä lähes kaikki betonikivi- ja betonilaattapäällysteet asennetaan käsin. Asennuskoneita on alettu hankkia vasta aivan viime vuosina ja on oletettavaa, että koneellinen asennus lisääntyy myös Suomessa.

Koneellinen asennus soveltuu erityisesti suuriin satoja tai tuhansia m2-käsittäviin kohteisiin, joissa ladontakuvio on laajoilta yhtenäisiltä alueilla sama sekä erilaisia kivityyppejä ja ladonmalleja on vähän. Tällaisia kohteita ovat tyypillisesti teollisuuden ja satamien varastoalueet, pysäköintialueet sekä kevyen liikenteen väylät. Koneasennusta on käytetty myös pienissä säännöllisen muotoisissa esim. 100m2 kohteissa, joissa pohja on valmiiksi tehty koneen tullessa paikalle.

Koneellisessa asennuksessa työsaavutukset ovat huomattavasti paremmat kuin käsin ladonnassa. Parhaimmillaan yhdellä asennuskoneella, jossa työkuntana on asennuskoneen kuljettaja ja apumies päästään 400…800 m2/työpäivä asennusnopeuteen. Asennusnopeus on noin 3…5 kertaa käsin asennusta nopeampaa. Suurissa kohteissa on mahdollista käyttää useita asennuskoneita samanaikaisesti. Nopeuden lisäksi koneellisen asennuksen etuna on työn oleellinen helpottuminen ja tätä kautta terveyshaittojen väheneminen.

Asennuskone on normaalisti alle 1000 kg painava ja nostokyvyltään noin 400 kg:n pienkuormaaja, jossa on koneeseen helposti asennettava ja irrotettava asennuslaite. Toinen vaihtoehto on asennukseen tarkoitettu erikoiskone. Asennuslaitteella voidaan yhdellä kertaa asentaa vajaan neliömetrin suuruinen alue. Koneellisen asennuksen käytön edellytyksenä on, että päällystekivet on pakattu kuormalavalle asennuskuvion mukaan. Jos kivet asennetaan puolen kiven limityksellä, kone voi tehdä limityksen automaattisesti.  Johtavilla päällystekivien valmistajilla on valmiudet toimittaa päällystekiviä määrätyillä ladontakuvioilla.

Jotta koneellista asennusta voitaisiin suurissa kohteissa täysimääräisesti hyödyntää, tulisi myös asennushiekan levityksessä käyttää koneellista levitystä ja tasausta. Asennushiekan levitykseen on olemassa tähän tarkoitukseen kehitettyjä koneita tai käsikäyttöisiä palkkitasoittimia.