Ympäristöbetonituotteet

Ympäristöbetonituotteita ovat päällystekivet ja -laatat, muurikivet, reunakivet ja porraskivet sekä näitä tuotteita täydentävät erilaiset betonituotteet ja pienelementit.

Ympäristöbetonituotteet valmistetaan tehdasolosuhteissa pitkälle automatisoiduilla tuotantolinjoilla. Betonituotteille yhteinen piirre on tuotteiden tasainen ja korkea laatu. Tuotteissa käytettävä betonimassa on niin sanottua puristetärytettävää betonia, joka tärytetään mittatarkassa teräsmuotissa siten, että betonimassa on tärytyksen aikana paineen alaisena. Betonin puristuslujuus tuotteissa on suhteellisen suuri, yleensä 40–60 MPa, ja lujuus saavutetaan tiivistystekniikan ansiosta kohtuullisella sementtimäärällä. Korkean lujuuden ansiosta myös tuotteiden pakkasen- ja kulutuskestävyys ovat erittäin hyviä. Tämä yleensä turvaa betonille riittävän säilyvyyden normaaleissa olosuhteissa ilman erityistoimenpiteitä.

Ympäristöbetonituotteita valmistetaan erivärisiä. Näkyviin jäävät pinnat voivat olla profiloituja, tai niitä on voitu käsitellä esimerkiksi hiekkapuhaltamalla, pesemällä tai hakkaamalla. Värilliset päällyskivet ja -laatat voivat olla läpivärjättyjä, tai niissä voi olla erillinen runkobetoniin tartunnalla kiinni oleva värillinen pintakerros. Muurit, porraskivet ja reunakivet ovat tuotteiden käyttötavasta johtuen värillisenä läpivärjättyjä. Värit saadaan aikaan väripigmenteillä, ja tiettyjä värisävyjä on mahdollisuus saada aikaan myös kemikaaleilla. Tarvittaessa voidaan käyttää värillisiä kiviaineksia ja valkosementtiä, jolloin on mahdollista saavuttaa puhtaampia värisävyjä.

Ympäristötuotteiden käyttökohteita maisemarakentamisessa ovat

  • päällysteet
  • reunojen tuenta
  • muurit ja tukimuurit
  • ulkoportaat ja luiskat
  • penkereet ja rinnetuet
  • ulkokalusteet ja erikoisrakenteet
  • hulevesien ohjaamis- ja viivyttämisrakenteet

Teollisesti valmistettujen betonisten ympäristötuotteiden suuri valikoima mahdollistaa niiden käytön hyvin erityyppisillä alueilla. Laadukkaat pihat, puistot, urheilu- ja vapaa-ajanalueet, aukiot sekä torit lisäävät rakennetun ympäristön viihtyisyyttä.

Kaupunkitilan päällysteet ja niihin liittyvät rakenteet ovat rakennetun ympäristön keskeisimpiä elementtejä, jotka kokoavat muut ympäristön osatekijät yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon kunkin alueen erityispiirteet ja muun rakennetun ympäristön luomat lähtökohdat. Betoniset rakenteet jakavat alueet toimintojen mukaisiin osa-alueisiin sekä toimivat tehokkaina tilan jäsentäjinä ja koristeaiheina. Päällysteet ja muurirakenteet vaikuttavat myös visuaalisesti ympäristökuvaan ja kaupunkitilaan. Etenkin toreilla ja aukioilla päällysteet viestivät ympäristön laadusta ja voivat vaikuttaa koko kaupungin imagoon, joten suunnitteluun täytyy sisällyttää myös esteettinen ja maisemakuvallinen suunnittelu.

Päällysteiden ja muiden ympäristörakenteiden tehtävä on myös vahvistaa ja suojata alusrakenteita niin, että ne kestävät hyvin ympäristön käytön aiheuttamia kuormia ja kulutusta. Päällysteet helpottavat liikkumista sekä alueiden puhtaana- ja kunnossapitoa sekä luovat edellytykset erilaisille toiminnoille. Betoniset päällystetuotteet ovat hyvin mittatarkkoja sekä väriltään ja pinnaltaan tasalaatuisia. Niistä rakennetut betonipäällysteet ovat kestäviä ja pitkäikäisiä.

Lähietäisyydeltä tarkasteltuna päällysrakenteiden esteettisiin ominaisuuksiin vaikuttavat materiaalin laadun, yksiköiden muodon, koon, värin ja pintakäsittelyn lisäksi ladontatavat ja saumaus sekä asennustyön laatu. Erilaiset materiaalit, värit tai pintakäsittelyt voivat kertoa alueen toiminnoista ja ohjata niitä. Erityisesti näkövammaisten on tärkeää tunnistaa päällysteiden erilaiset pintastruktuurit silloinkin, kun ei käytetä erityisesti näkövammaisten ohjaukseen tarkoitettuja ohjaus- ja varoituslaattoja.

Hinta vaikuttaa usein ratkaisevasti ympäristörakenteiden suunnitteluun ja materiaalivalintoihin. Betonipäällysteet voivat tarjota hyvin kilpailukykyisen vaihtoehdon luonnonkivelle ja asfaltille, kun suunnittelussa otetaan huomioon kunkin kohteen vaatimukset ja tavoiteltu käyttöikä.

Betonipäällysteiden ja -rakenteiden suunnittelu edellyttää huolellista detaljisuunnittelua sekä erilaisten tuotteiden, materiaalien, värien ja pintakäsittelyjen hyvää tuntemusta.

Tietoa ympäristörakentamisesta: