Taidepankki yhdistää tilaajan ja taiteilijan

Haluaisitko, että Suomi tunnetaan rakennetusta ympäristöstä, jossa korkealaatuinen rakentaminen, taide, muotoilu ja arkkitehtuuri yhdistyvät? Taide voi lisätä rakennetun ympäristön elämyksellisyyttä sekä vahvistaa sen vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä. On aika kytkeä myös taide eläväksi osaksi suomalaista rakentamisen kulttuuria.

Taidepankki yhdistää tilaajan ja taiteilijan. Se esittelee taidetta osana rakennettua ympäristöä. Taidepankista tilaaja voi löytää hankkeeseensa sopivan tekijän ja taiteilijalle se tarjoaa paikan esitellä omaa tuotantoa. Taidepankin ammattilaiset ovat aktiivisesti toimivia taiteilijoita, muotoilijoita, arkkitehtejä tai maisema-arkkitehtejä, joilla on näyttöä ammattimaisina kuvataiteilijoina toimimisesta.

Taidepankkia hallinnoi Rakennustietosäätiö RTS:n perustama toimikunta. Tarkoituksenamme on edelleen kehittää Taidepankkia, jotta se helpottaisi taiteen kytkemistä osaksi rakennettua ympäristöä. Kerro meille miten haluaisit Taidepankin jatkossa kehittyvän!

 

Taidepankkiin voit tutustua osoitteessa www.taiderakentamisessa.fi.

Lisätietoja:

Petri Neuvonen
Viestintä- ja kehityspäällikkö
Rakennustietosäätiö RTS sr
petri.neuvonen@rakennustieto.fi
puh. 0207 476 305

Maritta Koivisto
Taide rakennushankkeessa erityistoimikunnan pj
päätoimittaja, arkkitehti SAFA
Rakennustuoteteollisuus RTT
maritta.koivisto@rakennusteollisuus.fi
puh. 040 900 35 77

Rastatukkainen soffa & Aatamin puraisu, 2008
Marja Kolu