Kesäkokouskutsu 2016

Luentoaineisto:
1. Avaus – Halonen
2. Kaupunkien dynamiikka – Apunen
3. Muuttoliike ja rakentaminen – Antikainen
4. Asuntorakentaminen ja rahoitus – Brotherus
5. Betonitekniikan tutkimustarpeet Suomessa – Punkki
6. Turvallisia ja taloudellisia rakenteita – Laaksonen
7. Korkean rakentamisen haasteet, suunnittelu – Valjus
8. Korkean rakentamisen haasteet, toteutus – Harmaajärvi