Ohjelma:
Hulevesiseminaarin ohjelma Espoo Dipoli 9.10.2019

Luentoaineisto:

1. Antti Mäkelä_Millaiseksi ilmastomme on muuttumassa

2. Anni Orkoneva_Hulevesiverkoston nykytila ja toiminnallisuus tulevaisuudessa

3. Paavo Taipale_Lainsäädännön ja kaupunkien ohjaus hulevesiratkaisuissa

4. Julia Talvitie_Mikromuovit kaupunkien hulevesissä

5. Sonja-Maria Ignatius Hulevesien suodatusarkku pilottina huilevesien puhdistuksessa

6. Ville Rinta-Hiiro_ Läpäisevät päällysteet, kokemuksia pilottikohteista

7. Elisa Lähde_Integroitua hulevesien hallintaa

8. Kirsi Kuoppamäki_Viherkatot ja katutason biosuodatusrakenteet huleveden hallinnassa

9. Stefan Karvonen_Framtidens hålbara VA-ledningssystem (in English)