2017 Vermontien paalulaatta Espoossa

2017 Vermontien paalulaatta Espoossa

Vuoden 2017 Paalutustyömaa Vermontien paalulaatta Espoossa.

Espoon Leppävaarassa sijaitseva Vermontien paalulaatta on valittu Vuoden 2017 Paalutustyömaaksi. Tämä on osa Vermontien eteläosan ja sen sivukatujen rakentamishanketta ja liittyy Leppävaaran alueen kehittämishankkeeseen, jossa Perkkaan ja Vermon raviradan väliin rakennetaan uusi kaupunginosa 5 000 asukkaalle. Vermontien hankkeen tilaaja on Espoon kaupunki ja pääurakoitsija Lemminkäinen Infra Oy, jonka kokonaisurakkaan sisältyi myös tämä paalulaattaosuus, mihin liittyvän paalutustyön urakoi E.M. Pekkinen Oy. Tieurakan rakenne- ja pohjarakennussuunnittelun on suorittanut Ramboll Finland Oy. Rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2017 ja kokonaisurakan arvo on 14,5 miljoonaa euroa.

Paalutusurakka kesti 5 kuukautta ja siihen sisältyi 3445 teräsbetonista lyöntipaalua, yhteispituudeltaan 64 km. Lähes kaikki paalut olivat jatkettuja, joten jatkoskiilojakin kului peräti 11 900 kappaletta. Alueella oli erittäin pehmeä maaperä, minkä hankaloitti työskentelyä, paalutus tapahtuikin osittain aluslavojen päällä. Kohteessa käytettiin erikoispaaluja, sillä maaperätutkimuksissa alueella havaittiin kohonneita kloridipitoisuuksia ja suunnitelmissa päädyttiin normaalista poikkeavaan rasitusluokkayhdistelmään XC2, XA2, XD1 eli paalujen tulee kestää maaperästä aiheutuva sulfaatti- ja kloridirasitus. Tämä edellytti paalutoimittajalta pikaista uusien paalutuotteiden suunnittelua laskelmineen ja erikoisteräsosineen sekä tehtaalla muutoksia valmistusprosessiin. Paalutustyön ajoitus riippui osittain työaluetta ympäröivistä rinnakkaisurakoista, mikä aiheutti toistuvia muutoksia paalutusjärjestyksen ja erikoispaalujen valmistuksen ohjaukseen ja suunnitteluun, paalutoimittaja pystyi kuitenkin reagoimaan näihin kiitettävästi.

Vuoden 2017 Paalutustyömaan valinta päätyi Vermon paalulaattaan erityisesti siksi, että paalutustyö oli organisointu erinomaisesti ja yhteistyö eri osapuolten välillä oli sujuvaa.

Tuomariston muita perusteluja vuoden 2017 Paalutustyömaan valinnalle:

  • Laadukas lopputulos varmistettiin ammattitaitoisten paalutuskonekuljettajien ja työnjohdon ennakoivalla työnsuunnittelulla ja ajantasaisella viestinnällä paalutehtaan suuntaan. Näin voitiin hyödyntää täysimääräisesti teräsbetonipaalujen kilpailukykyiset ominaisuudet ja muuntautumiskyky olosuhteiden sekä muuttuneiden työmaan suunnitelmien mukaisiksi.
  • Ennakkosuunnittelu oli tehty huolellisesti ja koepaalutus oli riittävän laaja.
  • Paalutilaukset ja valmistus toteutettiin lohkoittain koepaalutusten perusteella arvioituihin paalupituuksiin ja –määriin perustuen, näin varmistettiin virheettömät ja täsmälliset paalutoimitukset varusteineen.
  • Kohteessa edellytettiin uusien erikoispaalutyyppien tuotanto- ja käyttövalmiutta nopealla aikataululla.
  • Työtapaturmilta vältyttiin, sillä työturvallisuus oli mietitty ennakolta huolellisesti ja toteutettiin suunnitelmien mukaisesti.

Valinnan suoritti Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta, joka koostuu betonipaaluteollisuuden edustajista. Tuomariston puheenjohtajana toimi paaluvaliokunnan puheenjohtaja Reijo Mustonen.

Lehdistötiedote Vuoden 2017 paalutustyömaa (pdf)

Paalutushankkeen toteuttajat:

Rakennuttaja: Espoon kaupunki
Pääurakoitsija: Lemminkäinen Infra Oy
Paalutusurakoitsija: E.M. Pekkinen Oy
Pohjarakennussuunnittelija: Ramboll Finland Oy
Rakennesuunnittelija: Ramboll Finland Oy
Paalutoimittaja: HTM Yhtiöt Oy

Aiemmat Vuoden Paalutustyömaat

Metsä Fibre Oy:n Äänekosken biotuotetehdas, Äänekoski (2016),
Itä-Helsingin uusi keskus, Helsinki (2015),
Turvesolmun eritasoliittymä ja Turveradantie, Espoo (2014)
sekä Kauppakeskus Puuvilla, Pori (2013).

Lisätietoja:


Ari Mantila

Ari Mantila

Jaospäällikkö, DI

valmisbetoni, paalut, putket ja kaivot sekä betonistandardit

+358 400 201 507

ari.mantila@rakennusteollisuus.fi