Betoniteräkset valmistetaan suurelta osin kierrätysraaka-aineesta

Maailmanlaajuisesti yli 80 % kaikesta teräsromusta palautuu terästehtaille sulatettavaksi uusioteräkseksi.

Pohjoismainen betoniterästuotanto on vuodesta 1994 lähtien ollut kokonaan kierrätysteräs- eli romupohjaista. Romupohjainen terästuotanto kuluttaa huomattavasti vähemmän energiaa kuin malmipohjainen. Valmistusmäärät pohjoismaissa vastaavat likimain pohjoismaiden käyttöä. Myös pohjoismaihin tuotu betoniteräs on pääosin romupohjaista. Raudoitusverkot tehdään yleensä kylmävalssatuista betoniteräslaaduista. Niiden lähtömateriaali on myös romupohjainen. Jänneteräkset tehdään aina malmipohjaisesti.

Romupohjaisen harjateräksen tuotannon kasvihuonekaasupäästö on alle 400 kg / terästonni.

Raudoitusverkkojen valmistuksen raaka-aine on tarkoitukseen soveltuva valssilanka. Lanka kylmävalssataan, oikaistaan ja leikataan. Hitsaus verkoiksi tehdään pistemäisenä sähkövastushitsauksena verkkokoneilla.

Materiaalin ja raudoitteiden jakelu käyttökohteeseen tapahtuu maateitse, useimmiten jatkojalostuksen tai välivarastoinnin kautta.