Materiaalin käyttö optimoitu

valmisosien-kaytto_villamaNoin puolet Suomessa käytettävästä betonista tehdään valmisosiksi (elementeiksi ja betonituotteiksi) tehtaassa. Tällä saadaan aikaan huomattavia etuja. Tuotteiden laatu tehtaassa tehtynä on tasaisempi. Ympäristöhaitat saadaan tehdasvalmistuksessa minimoitua ja hoidettua keskitetysti tehokkaammin. Siirtämällä työ rakennustyömaalta tehtaaseen voidaan vähentää mm. ympäristöön leviävää pölyä ja melua sekä liikennehaittoja rakennuspaikalla. Lisäksi rakennusaikaa saadaan usein lyhennettyä.

Tehtaassa tuotteet voidaan tehdä pienemmällä materiaalihukalla, mittatarkempana, jätteet kierrättäen suljetussa prosessissa sekä automaatiota ja sarjavalmistusta hyödyntäen. Tämä johtaa tehokkaampaan materiaalinkäyttöön ja edullisempiin valmistuskustannuksiin.

Valmisosissa voidaan käyttää tehokkaasti mm. itsetiivistyvää betonia, korkeampia betonin lujuuksia, värillisiä betoneita ja muuta nykyaikaista teknologiaa.

Tutustu tarkemmin valmisosarakentamiseen linkki valmisosaosioon.