Kivitalo on hiljainen

Suomessa vaatimukset asuinrakennuksille ääneneristykselle ovat tiukat. Esimerkiksi huoneistojen välisen ääneneristävyyden tulee olla sellainen, että voimakaskaan puhe ei saa kuulua rakenteiden läpi.

 

Määräyksissä on vaatimuksia sekä ilma- että askelääneneristävyydelle.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C1-1998, Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa, mukaan pienin sallittu ilmaääneneristysluku R’w asuinhuoneistojen välillä on 55 dB ja suurin sallittu askeläänitasoluku L’n,w asuinhuoneistojen välillä on 53 dB. Uusimmat äänitekniset ohjeet löydät mm. osoitteesta www.elementtisuunnittelu.fi

Ääneneristysvaatimukset on helppo täyttää massiivisilla betonirakenteilla. Lattioiden askelääneneristävyys saadaan helposti riittäväksi joko ontelo- tai paikallavalulaatalla, jonka paksuus valitaan halutun lattian pintamateriaalin mukaan. Seinissä 180 mm paksuilla rakenteella päästään jo 58 dB:n eristävyyteen.

Ilmaääneneristävyydessä rakenteen tiiveydellä on suuri merkitys, koska pienikin rako voi heikentää eristävyyttä merkittävästi. Myös tässä suhteessa oikein tehdyt massiiviset rakenteet ovat kevyitä luotettavampia.

Välipohjien askelääniluvun tulee olla enintään 53 dB. Asuinkerrostalojen välipohjissa vähintään 240 mm paksu paikallavalettu betonilaatta tai vähintään 500 kg/m2 painava ontelolaatta pehmeillä lattianpäällysteillä tai lautaparketilla täyttää vaatimuksen. Kun lattianpäällysteenä käytetään mosaiikkiparkettia, kiveä tai keraamista laattaa, tulee käyttää kelluvaa lattiarakennetta.

Akustisesti ja asukkaiden tyytyväisyyden kannalta kelluva betonilaatta on paras vaihtoehto. Myös monesti haitalliset matalat äänet saadaan helpoiten kuriin betonivälipohjalla.

Ääni heijastuu betonista, mutta esimerkiksi meluesteissä voidaan käyttää apuna seinämän muotoilua, pinnan rikkomista muilla pehmentävillä materiaaleilla tai ns. harvabetonia. Se absorboi osittain ääntä ja heijastusäänet jäävät pienemmiksi.

Akustisesti ja asukkaiden tyytyväisyyden kannalta kelluva betonilaatta on paras vaihtoehto.