Betoni kestää vettä eikä homehdu

Betoni kestää erinomaisesti kosteutta. Itse asiassa se saavuttaa parhaat lujuusominaisuutensa, kun sitä säilytetään mahdollisimman pitkään kosteassa. Rakennusten kosteus- ja homevauriot ovat yleisiä ja niiden määrä on kasvussa. Kosteusvaurioihin johtavia rakennusvirheitä on erityisesti alapohjan rakenteissa sekä märkätiloissa, joissa on levyrakenteiset seinät. Toinen laajoja kosteusvaurioita aiheuttava syy on viemäri- ja käyttövesiputkistojen sekä niihin liitettyjen laitteiden vuodot.

 

Betoni on luja ja kuormitusta kestävä kiinnitysalusta erilaisille pintamateriaaleille. Vaikka itse betoni kestääkin kosteutta, niin sen päällyste saattaa vaurioitua uudesta betonista tulevan alkalisen kosteuden vuoksi. Siksi betonirakenne tulee kuivata riittävästi ennen pinnoittamista.

Kosteutta voi tulla rakennukseen myös vuotavan vesikaton tai huonosti tiivistettyjen ikkuna- ja muiden julkisivuliitosten kautta.

Vakuutustilastojen mukaan Suomessa korvataan vuosittain noin 35 000 vuotovahinkoa, joiden yhteenlaskettu korvaussumma on yli 150 milj. euroa. Asuinrakennuksissa sattuu noin kerran 50 vuodessa vesivuodosta aiheutuva kosteusvaurio.

Vesivahinkotapauksissa betonirakenteille riittää yleensä kuivaus eikä rakenteita ole tarpeen uusia. Monet muut rakenteet on purettava ja korvattava kokonaan uusilla.

Betoni ei sisällä orgaanista materiaalia, joka voisi toimia mikrobien, esim. homeiden kasvualustana. Uusi betonipinta on myös hyvin emäksinen, mikä estää tehokkaasti homekasvua.

Ajan myötä kaikkien rakennusmateriaalien pinnalle kertyy epäpuhtauksia, jotka voivat tarjota kasvualustan mikrobeille. Siksi ei ole olemassa homehtumattomia rakennusmateriaaleja, vaan niin lasin, teräksen kuin betoninkin pinnalle voi ajan myötä kasvaa hometta, jos pinnalla on orgaanista likaa, ja kosteutta on tarjolla sopivasti.

Betoni kestää erinomaisesti kosteutta. Itse asiassa se saavuttaa parhaat lujuusominaisuutensa, kun sitä säilytetään mahdollisimman pitkään kosteassa.