Betonirakenteita suunniteltu jopa 1000 vuoden käyttöiälle

YoKUVA_1Rakennuksilta edellytetään pitkää käyttöikää. Esimerkiksi kaupunkikeskustojen yli 100-vuotiaatkin rakennukset ovat useimmiten täydessä käytössä. Myös kestävän kehityksen kannalta rakennusten pitkäikäisyys on ensisijaisen tärkeä ominaisuus. Sitä korostavat ekologisten ja taloudellisten näkökohtien lisäksi myös kulttuurilliset näkökohdat.

Betonin ja betonirakenteiden säilyvyysominaisuuksia ja niiden laskennallisia perusteita on kehitetty vuosikymmeniä. Normeissa käyttöiän luotettava varmistaminen on keskeinen tavoite.

Betonirakenteiden suunnittelukäyttöiäksi valitaan yleensä 50 vuotta, mutta rakenteet voidaan suunnitella jopa 200 vuoden käyttöiälle. Onpa Euroopassa käytetty jopa 1000 vuoden suunnittelukäyttöikää betonirakennuksille.

Sisätiloissa betonirakenteet ovat periaatteessa ikuisia, sillä ei ole olemassa mitään vauriomekanismia, joka turmelisi betonia normaaleissa sisätiloissa. Betonirakenteiden käyttöiäksi sisätiloissa voidaankin olettaa 200 vuotta.

Betonin käyttöikään vaikuttavat
• lujuusluokka
• vesi-sideainesuhde
• sementin määrä ja tyyppi
• betonin lisäaineistus
• raudoituksen betonipeitteen paksuus
• raudoitteen materiaali
• ulkoinen rasitus