TU-140917-kuopion-teatteri-082-screenBetoni merkitsee arkkitehdille rehellisyyttä materiaalin käytössä. Osaava innovatiivinen suunnittelija löytää betonin monet mahdollisuudet.

Arkkitehti pyrkii luomaan rakennettua ympäristöä, joka on käyttötarkoitukseensa sopiva, mutta myös kestävä ja kaunis. Mielikuva ympäristöstämme ja arkkitehtuurista perustuu subjektiiviseen kokemukseen, johon liittyy aika ja paikka, tilasarjoista muodostuva kokonaisuus, jossa visuaaliset ja toiminnalliset tekijät ovat mukana kokemisessa.

Arkkitehtuuri ja rakennuksen elinkaari ovat jatkuva prosessi. Suunnittelun haasteena onkin se, miten materiaali vastaa muuttuviin käyttötarpeisiin ja kestää aikaa. Betoni voi vanheta arvokkaasti, kun arkkitehtuuri on suunniteltu kestämään ja materiaalin vanhenemisprosessi on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Suomessa betonitekniikan ja arkkitehtuurin yhteisen kehitystyön tuloksena betonimateriaalia on opittu käyttämään monipuolisesti. Betoni on suunnittelun kannalta joustava materiaali; se soveltuu myös taustarooliin, käytettäväksi taustalla rakenteissa. Rakennusten näkyvillä pinnoilla ja julkisivuissa betoni on noussut esiin uudella tavalla, kun sen ominaisuuksia ja rakenneratkaisuja on kehitetty ja monipuolistettu.

vanhalinna_025-KuvioNykyään betonipinnoista halutaan saada yhtenäisiä. Niissä voidaan käyttää väribetonia, sileävalua, pinnan rasterointia tai erilaisia pintakäsittelyjä, kuten graafista betonia. Elementtien tai yhtenäisten pintojen koot vaihtelevat. Elementtien saumoja voidaan häivyttää tai käyttää arkkitehtonisina tehosteina julkisivuissa. Puhdasvalupinnat tuovat haluttua kontrastia tai elävyyttä muiden materiaalien pariksi

2000-luvun betoniarkkitehtuurissa on vaihtelevuutta, runsautta ja toisaalta yksinkertaisuutta ja selkeyttä. Myös materiaalin luonne tulee aiempaa enemmän esiin ja pinnoilla näkyy valon ja varjon vuorottelu. Betonipinta jatkuu rakennuksen julkisivuista sisätiloihin yhdistäen ulko- ja sisätilat toisiinsa. Rakennuksen julkisivu on tapahtumasarja tai muistijälki – viite paikan historiasta ja toiminnasta tai ennuste tulevasta.

[henkilo nimi=”maritta-koivisto”]