Korjausrakentaminen

roihuvuori_ala_aste_1310201Betonirakenteen korjaushankkeen käynnistää yleensä rakenteen näkyvä vaurioituminen. Monissa tapauksissa betonirakenteiden korjaustarvetta tulisi selvittää kuntotutkimuksella jo tätä ennen, koska silloin on mahdollista hidastaa vaurioitumista erilaisilla suojaustoimenpiteillä.

Betonirakenteiden korjaamisessa on erotettava toisistaan korjausperiaatteet ja korjaustavat. Korjausperiaatteet määräytyvät sen mukaan, millä tavoin korjaus vaikuttaa rakenteen fysikaaliseen toimintaan tai toimivuuteen. Korjaustavat taas edustavat erilaisia käytännön toteutustapoja saada aikaan eri korjausperiaatteiden mukaisia vaikutuksia. Yhden korjausperiaatteen toteuttamiseksi voidaan tarvittaessa käyttää kahden tai useamman korjaustavan yhdistelmää.

Korjausperiaatteen valinta on useimmissa tapauksissa monitahoinen kysymys, johon vaikuttavat monet seikat. Nämä seikat voidaan luokitella seuraavasti (alajako on esimerkinomainen, ei täysin kattava):

Tekniset seikat:

EK4803Taloudelliset ja muut arvostuksiin liittyvät seikat:

Yhteiskunnalliset seikat:

Korjausperiaatteen valinnassa pyritään yleensä aluksi etsimään kaikki teknisesti kelvolliset vaihtoehdot, eli ne korjausperiaatteet, jotka tuovat ratkaisun kohteessa esiintyviin teknisiin ongelmiin. Näistä vaihtoehdoista pyritään sen jälkeen löytämään taloudellisten ja arvostuskysymysten sekä muiden reunaehtojen kannalta paras mahdollinen kompromissi.

Korjaushankkeen-kulku

Betonirakentamista ja betonirakenteiden korjaamista koskevat lukuisat määräykset, ohjeet ja standardit.

Ks. Lisää:

Ohjeet ja julkaisut

BY 41 – Betonirakenteiden korjausohjeet (www.betoniyhdistys.fi)

Betonin ominaisuudet ja edut

www.julkisivuyhdistys.fi

www.julkisivuyhdistys.fi/julkkari2/juko/

www.korjaustieto.fi