Uutiset | 6.3.2020

Vuoden Betonirakenne 50 vuotta -juhlakirja ilmestynyt

Vuoden Betonirakenne on myönnetty vuodesta 1970 lähtien rakennuskohteelle, joka parhaiten edustaa kulloistakin suomalaista betonirakentamista. Kun kilpailu aikanaan perustettiin, lähiörakentaminen oli vilkkaimmillaan. Samaan aikaan betoniteollisuus kehitti innovaatioita ja haki näin tuotteilleen uusia sovellusalueita. Tämä näkyi ensimmäisten kilpailujen ehdokasasettelussa, jossa korostuivat tekniset ratkaisut.

Ensimmäiseksi Vuoden Betonirakenteeksi valittiin Näsinneula Tampereelta. Tämän jälkeen voittajia on löytynyt kaikilta keskeisiltä betonirakentamisen osa-alueilta: silloista, urheilukeskuksista ja julkisista arvorakennuksista asuintaloihin ja kouluihin. Kilpailun ensimmäistä vuosikymmentä lukuunottamatta valintakriteereissä ovat tasapuolisesti painottuneet sekä rakennetekniikka että arkkitehtuuri – valmistusta ja itse rakentamista unohtamatta.

Vuosikymmenten saatossa kilpailussa on palkittu useita myös kansainvälisesti merkittäviä rakennushankkeita, joissa suomalainen arkkitehtuuri, rakennetekniikka ja rakentaminen ovat olleet johtavassa asemassa.

Tammikuussa 2020 julkaistu, Maritta Koiviston ja Vesa Tompurin toimittama juhlakirja kattaa Vuoden Betonirakenne -kilpailun koko 50-vuotisen historian. Samalla teos luo kilpailukohteiden kautta katsauksen vuosikymmenten aikana tapahtuneeseen suomalaisen betoniarkkitehtuurin ja betonitekniikan kehitykseen.

Lisätietoja:
Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni, arkkitehti SAFA
Betoniteollisuus ry
maritta.koivisto@betoni.com
puh. 040 900 3577

Kirjaa on saatavana ja sen voi noutaa Betoniteollisuus ry:stä, ota yhteyttä:
Nina Loisalo
nina.loisalo@rakennusteollisuus.fi
puh. 050 368 9072

Betoniteollisuus ry
Eteläranta 10 (PL 381)
00131 Helsinki

ISBN 978-952-5351-22-4