Aistipaviljonki 2006

Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston rakennusopin opiskelijoiden vuoden 2006 betoniharjoitustyönä oli sarja yksittäisiä, vapaasti Vanhankaupunginlahden maastoon sijoittuvia paviljonkeja, jotka toimivat osana kuvitteellista ulkonäyttelyaluetta. Paviljongin teemana oli rakentaa tila valitun paikan ominaista aistimusta tai luonnonelementtiä varten käyttäen teräsbetonille ominaisia arkkitehtonisia mahdollisuuksia.

Työssä tutustuttiin teräsbetonin rakenteellisiin omaisuuksiin sekä betonille luonteenomaisiin työtapoihin. Arvosteluperusteina olivat arkkitehtoninen kokonaisote, rakenteellinen johdonmukaisuus, materiaalin innovatiivinen käyttö sekä detaljointi.

Aistipaviljonki 2006 Betoni-lehdessä

Aistipaviljonki 2006

Valmistumisvuosi: 2006

Helsinki

< Takaisin hakuun