Aistipaviljonki 2007

Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston rakennusopin opiskelijoiden vuoden 2007 betoniharjoitustyönä oli sarja yksittäisiä, vapaasti Vanhankaupunginlahden maastoon sijoittuvia paviljonkeja, jotka toimivat osana kuvitteellista ulkonäyttelyaluetta. Paviljongin teemana oli rakentaa tila valitun paikan ominaista aistimusta tai luonnonelementtiä varten käyttäen teräsbetonille ominaisia arkkitehtonisia mahdollisuuksia.

Työssä tutustuttiin teräsbetonin rakenteellisiin omaisuuksiin sekä betonille luonteenomaisiin työtapoihin. Arvosteluperusteina olivat arkkitehtoninen kokonaisote, rakenteellinen johdonmukaisuus, materiaalin innovatiivinen käyttö sekä detaljointi.

Työ tehtiin pienoismalleina mittakaavaan 1:10, neliön kokoiselle alustalle. Työssä korostuivat luonnon ja rakennetun vuorovaikutus; ihmisen kädenjälki juurevassa ympäristössä.

Aistipaviljonki 2007 Betomi-lehdessä

Aistipaviljonki 2007

Valmistumisvuosi: 2007

Helsinki

< Takaisin hakuun