Aistipaviljonki 2010

Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella ensimmäisen vuoden opetusohjelmaan kuuluu muun muassa tutustuminen yleisimpiin rakennusmateriaaleihin, osana rakennusopin perusteiden opintoja.

Ykköskurssin noin 50 arkkitehti- ja maisemaarkkitehtiopiskelijaa muodostivat 4-5 hengen työryhmiä ja jalkautuivat maastoon. Paikalla koetut aistimukset pyrittiin sen jälkeen ilmaisemaan noin 30 m2 kokoisen betonisen paviljongin muodossa,
mittakaavassa 1:10. Malli koottiin noin neliömetrinkokoiselle alustalle.

Tällä kertaa inspiraatiota antoivat erityisesti veden läheisyys sekä siihen liittyvät tunto-, näkö- ja kuulohavainnot.

Aisitpaviljonki 2010 Betoni-lehdessä

Aistipaviljonki 2010

Valmistumisvuosi: 2010

Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun