Aistipaviljonki 2015

– ensimmäisen vuosikurssin betoniharjoitustyö Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella

Arkkitehtuurin laitoksen pakollisiin kandiopintoihinkuuluu tutustuminen yleisimpiin
rakennusmateriaaleihin. Betonin vuoro tuleeykkösvuoden keväällä. Betonijakso on lyhyt,mutta intensiivinen, ja siihen osallistuvat sekä arkkitehtuurin että maisema-arkkitehtuurin opiskelijat.

Kevään 2015 harjoitustyön kohteena oli, kuten monena vuonna aiemmin, Helsingin Vanhankaupunginlahti ja sinne suunniteltava ulkonäyttelyalue. Näyttelyn tuli muodostua yksittäisistä, vapaasti maastoon sijoittuvista n. 30m2 kokoisista teräsbetonirakenteisista
paviljongeista.

Paviljongin teemana tuli olla valitulle paikalle ominainen aistimus tai luonnonelementti, esimerkiksi näkymä, ääni, vesi, päivänvalon kierto, kasvillisuus tms. Paikan sai valita kartan rajaamalta alueelta. Paviljongin tuli olla katettu, ja lisäksi myös sen ulkoaluetta sai käsitellä ja kattaa.

Aistipaviljonki 2015 Betoni-lehdessä

Aistipaviljonki 2015

Valmistumisvuosi: 2015

Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun