Asunto Oy Lontoonkatu 9

Vuoden 2013 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinnon on voittanut Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy Helsingistä kohteellaan Asunto Oy Lontoonkatu 9.

Voittaneessa työssä yhdistyvät merkittävällä tavalla laadukas arkkitehtisuunnittelu sekä uusi innovatiivinen julkisivuratkaisu. Tuomaristo haluaa palkita arkkitehdin pitkäjänteisen työn uuden julkisivutuotteen kehittämiseksi osaksi suomalaista rakentamista.

Palkinto annetaan erityisesti kuitubetonisen julkisivun kuorielementin arkkitehtuurista ja tuotekehittelystä. Voittanut ehdotus on oivallinen esimerkki betonin käytöstä, jossa julkisivun harsomainen keveys uudistaa raskaaksi mielletyn rakennusaineen perinteisiä käyttötapoja.

Asunto Oy Lontoonkatu 9 sijaitsee Helsingin Vanhankaupunginlahden rantavyöhykkeen tuntumassa. Uusi vuokratalo on osa korttelia, joka on kokonaisuudessaan laadukas esimerkki uudenlaisesta betonijulkisivuarkkitehtuurista. Korttelikokonaisuuden syntyä ovat edesauttaneet omalta osaltaan kaavoittajan visio, arkkitehtien innovatiivinen suunnittelu sekä rakennuttajien ja rakentajien rohkeus soveltaa uusia betonijulkisivuratkaisuja. Lontoonkatu 9 on myös esimerkillinen kohde siitä kunnianhimosta, jossa uutta ja innovatiivista arkkitehtuuria on kehitetty arkkitehtien vision pohjalta säädellyn vuokra-asuntotuotantokohteen puitteissa.

Palkintolautakunta haluaa myös kannustaa valinnallaan suomalaista betoniteollisuutta uusien betoniratkaisujen kehittämiseen ja kuitubetonin mahdollisuuksien tutkimiseen laajemmin rakennussuunnittelussa.

Lontoonkatu 9:n kuitubetonijulkisivuratkaisu on Rieder GmbH:n uudella tuotantoteknologialla lasikuitubetonista valmistettu elementti, jolla pystytään valmistamaan eri kokoisia ja muotoisia sekä kolmiulotteisia verhouselementtejä. Alkalinkestävällä lasikuidulla vahvistetun betonielementin paksuus kohteessa on 70 mm.

Betonijulkisivu-arkkitehtuuripalkinnon voittajatoimisto toteuttaa hyvin kilpailun tavoitetta: kehittää laadukasta betonijulkisivuarkkitehtuuria ja kokeilee uusia ratkaisuja. Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen ovat vuosien ajan suunnittelukohteissaan käyttäneet betonin ominaisuuksia laadukkaasti hyödyksi. Toimiston suunnittelutöissä on arkkitehtoninen kokonaisuus hallittua, yksityiskohtien suunnitteluun on paneuduttu huolella ja myös innovatiivisesti onnistuttu kehittämään jotain uutta.

Asunto Oy Lontoonkatu 9, Helsinki
Toukolanranta, Helsinki

 • 62 vuokra-asuntoa
 • Brm2: 4890 m2
 • Kem2: 3550 m2
 • Asm2: 3062 m2
 • Tilaaja ja rakennuttaja: Sato Oyj
 • Arkkitehti: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy
 • Maisemasuunnittelija: Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy
 • Rakenne-, LVI- ja sähkösuunittelu: Optiplan Oy
 • Geotekninen suunnittelu: Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
 • Pääurakoitsija: NCC Rakennus Oy
 • Kuitubetonielementit: Rieder GmbH/Seroc Oy
 • Kiinnitysjärjestelmä: Halfen AB
 • Hankkeen toteutumisvaihe ja vuosi: valmis 10/2012
 • Kiinteistön omistaja: As Oy Helsingin Lontoonkatu 9

Asunto Oy Lontoonkatu 9 betoni-lehdessä:

4/2013

4/2012

Asunto Oy Lontoonkatu 9

Valmistumisvuosi: 2012

Arkkitehti: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy

Rakennuttaja: Sato Oyj

Elementtitoimittaja: Seroc Oy / Rieder GmbH

Lontoonkatu 9, Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun