BY-Vähähiilisyysluokitus® betonielementtien betonille

BY-Vähähiilisyysluokitus® on vapaaehtoinen, kansallinen menetelmä betonin CO2-päästöjen vähentämiseksi. Luokituksen tarkoituksena on luoda alalle tuotemerkeistä riippumaton yhtenäinen tapa kuvata erilaisia vähähiilisiä betonilaatuja. BY-Vähähiilisyysluokitus ® -menetelmän avulla myös betonielementtien valmistuksen hiilidioksidipäästöt voidaan laskea luotettavasti ja arvot ovat vertailukelpoisia alan toimijoiden välillä.

Tammikuussa 2024 julkaistu betonielementtejä koskeva BY-Vähähiilisyysluokitus® muistuttaa aiemmin julkaistua valmisbetonien luokitusta. Molemmat luokitukset on esitetty samantyyppisessä taulukossa, joissa on samat viisi GWP-tunnuksilla varustettua vähähiilisyyden astetta kuvaavaa luokkaa. Elementtibetoneiden osalta luokitus käsittää 17 erilaista elementeissä käytettävää betonilaatua, jotka on jaoteltu tuoteryhmittäin, ontelo- ja kuorilaattabetoneihin, runkotuotteissa käytettäviin betonilaatuihin ja muihin elementteihin esimerkiksi seinäelementtien betonilaatuihin.

Hyvän vastaanoton saaneen valmisbetonien luokituksen jatkeeksi sidosryhmiltä on tullut painetta saada vastaava luokitus myös betonielementeille. Vähähiilisten betonielementtien käyttö ei aiheuta tilaajille tai työmaiden toimintoihin muutoksia muuten kuin, että varmistetaan halutun vähähiilisyysluokan betonielementtien saatavuus valmistajilta. Betonielementtien saatavuustaulukosta, joka lisätään lähitulevaisuudessa vähähiilinenbetoni.fi -sivustolle, voi alustavasti tarkistaa eri vähähiilisyysluokkien mukaisten betonielementtien saatavuuden eri tuoteryhmissä.

Betonielementtien luokitus koskee vain betonimateriaalien ja niiden kuljetuksen sekä energian kulutuksen päästöjä. Luokituksessa on siten mukana tekijät, joihin elementin valmistaja voi vaikuttaa, eikä erimerkiksi betonirakenteiden raudoitusta, betonin tai betonituotteen kuljetuksia tai työmaatoimintoja. Näin ollen koko betonielementtiä ei voida GWP-luokitella. Valmisbetonien ja elementtibetonien lujuusluokkien raja-arvot poikkeavat toisistaan muun muassa tuotantotekniikan takia, eikä elementti- ja valmisbetonitaulukoita näin ollen voi käyttää ristiin.

Elementtibetonienkin luokitukset ovat betoniresepti- ja myös betoniasemakohtaisia. Betonin ja betonielementtien valmistaja voi luokitella haluamansa betonireseptit BY-Vähähiilisyysluokkiin edellyttäen, että reseptin päästöarvo täyttää luokituksen vaatimukset.

BY-Vähähiilisyysluokitus® elementeille on vapaaehtoinen, ja sitä voidaan käyttää suunnittelijan, tilaajan tai muun osapuolen niin halutessa.

Lue artikkeli Betoni-lehdessä:

1/2024

BY-Vähähiilisyysluokitus® betonielementtien betonille

Valmistumisvuosi: 2024

Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun