BY-Vähähiilisyysluokitus käyttöön

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä on ensisijaisen tärkeää. Toisaalta päästövähennysten osalta rakennusalalla on merkittävästi säästöpotentiaalia. Lähitulevaisuudessa rakennusalan päästöjen vähentämistä kirittävät erityisesti uudisrakennusten päästörajoitukset sekä myös päästökaupan aiheuttamat kustannukset. Ei voida myöskään vähätellä tulevia EU:n taksonomian vaikutuksia rakentamisen hiilidioksidipäästöihin.

 

Tutustu artikkeliin ”BY-Vähähiilisyysluokitus käyttöön” Betoni-lehdessä:
1/2022

BY-Vähähiilisyysluokitus käyttöön

Valmistumisvuosi: 2022

Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun