Hyvä sauma

”Hyvä sauma ei synny sattumalta”, korostaa Saumalaakso Oy:n toimitusjohtaja Anton Panschin. Sattuman eliminointiin perustuu myös runsas vuosi sitten käynnistetty saumauskorttikoulutus. Saumalaakson ammattilaisista sen on suorittanut jo 36 henkilöä.

TTS Työtehoseura aloitti saumaustyökorttikoulutuksen keväällä 2017. Syyskuussa 2018 teoriavaiheen oli suorittanut 109 opiskelijaa, koko kortin suorittaneita oli 50. Ammattisaumareita on Suomessa noin 300, joten hyvällä polulla ollaan, mutta vielä riittää koulutettavia. Osa teoriavaiheen läpäisseistä on sellaisia, jotka eivät tee saumausta päivätyönään.

Samalla kun korttikoulutus on tae ammattiosaamisesta, sen toivotaan nostavan alan arvostusta. ”Osaajia tarvitaan lisää, sillä alalla on työvoimapula ammattilaisista”, kertoo Anton Panschin.

Hyvä sauma ei synny sattumalta Betoni-lehdessä

Hyvä sauma

Valmistumisvuosi: 2017

Vuosaari, Helsinki

< Takaisin hakuun