Kampin keskuksen liikenneterminaalit

Kampin keskuksen liikenneterminaalit palkitaan vuoden 2005 betonirakenteena ammattitaitoisesta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä osaavasta toteutuksesta, jossa laadukkaalla ja vaativalla betonin käytöllä on aikaansaatu viihtyisä, toiminnallinen ja käyttöturvallinen kokonaisuus. Liikenneterminaalien persoonallinen luonne yhdistettynä haasteellisiin rakennevaatimuksiin on osattu ratkaista kansainvälisestikin esimerkillisellä tavalla. Rakennushankkeen laajuus ja sijainti ovat edellyttäneet kaikilta osapuolilta poikkeuksellisen laaja-alaista yhteistyötä.

Kampin keskuksen julkisen liikenteen palvelukokonaisuuden muodostavat matkustajapalvelualue, Espoon ja kaukoliikenteen terminaalit (Helsingin linja-autoasema), Helsingin metro, Matkahuollon rahtiterminaali sekä sen alla sijaitseva pysäköintilaitos.

Betonia on käytetty monipuolisesti vaativissa runkorakenteissa. Paikallavaletuilla betonirakenteilla ja puhtaaksivaletuilla betonipinnoilla on näyttävä rooli rakennuksen sisätilojen arkkitehtuurissa ja tunnelman luojana. Betoni materiaalina luo persoonallisen, ajattoman kontrastin yhdessä luonnonkiven, lasin sekä teräksen kanssa. Visuaalisesti tyylikkäät, numeroidut betoniset sisäänkäyntiportit ohjaavat bussien matkustajaliikennettä turvallisesti suoraan lähtölaitureille.

Erityisesti korostuvat Kampin uuden metroaseman tunnusmerkkinä taiteilijoiden Pekka Paikkarin, Kristina Riskan, Kati Tuominen-Niittylän sekä kohteen arkkitehtien yhteistyönä syntynyt näkyvä, visuaalinen ja mieleenpainuva kohtauspaikka – Gekko: metron liukuportaita suojaava orgaanisesti muotoiltu kaareva itsetiivistyvällä betonilla valettu kansirakenne, joka on ulkopuolelta verhoiltu keltaisilla, liskon nahan kuviota muistuttavilla keraamisilla laatoilla ja liukuportaiden puoleiset lautamuottipinnat on kuultomaalattu valkoiseksi. Gekkon välittömässä läheisyydessä on myös hankkeen arkkitehtien Aki Davidssonin ja Timo Kiukkolan suunnittelema, Helsingin veden kanssa yhteistyössä toteutettu juomalähde ja sen vierelle asetetut betoniset istuinpaadet, ns. kyläkivet.

Terminaalin betonirakenteilta vaadittiin erityistä pitkäaikaiskestävyyttä ja rakenteet on mitoitettu 100 vuoden käyttöiän mukaisesti. Kampin betonirakenteiden säilyvyystarkastelujen lähtökohtana on ollut eurooppalainen betonistandardi SFS EN 206-1 ja käytettyjä betonirakenteita voidaan verrata siltarakentamisen laatuvaatimuksiin. Alueen kallio-olosuhteet ja vaativat louhintatyöt asettivat suunnittelulle ja rakentamiselle myös erityisen tiukat reunaehdot.

Järeät betonipilarit ovat bussiliikenteen alueilla 12 x 18 metrin ruudussa, pisimmät jännevälit noin 21 metriä ja pilarien betonin lujuusluokkana on käytetty K9160-1. Välipohjarakenteet ovat pääosin jälkijännitettyjä laattapalkistoja, joiden betonin lujuusluokka on K45-1. Laattapalkisto on valettu noin 2 200 m3:n osissa.

Kohteen betonirakenteille on asetettu tiukka tiiveysvaatimus. Tiiveyttä on varmistettu lisäämällä massaan sideaineeksi silikaa, käyttämällä riittävän pientä vesisideainesuhdetta sekä hyvää betonin jälkihoitoa, millä voidaan päästä kloridirasitetussa ympäristöluokassa XD3 asetettuun 100 vuoden käyttöikään.  Terminaalin kantavat välipohjat on erikseen vesieristetty. Kovalle kulutukselle alttiit terminaalien ja ajoramppien betonilattiapinnat on viimeistelty hyvin kulutusta kestävällä, korundipohjaisella pintasirotteella.

Kohde on hyvä esimerkki julkisesta rakentamisesta,  jossa betonin käytöllä on aikaansaatu kestävää ja laadukasta rakentamista. Toteutunut kohde on osoitus ammattitaitoisesta suunnittelusta ja ensiluokkaisesta toteutuksesta.

Liikenneterminaalien bruttoala on yhteensä 53 600 m2 ja bruttotilavuus yht. 274 000 m3.

  • Rakennuttaja: Helsingin kaupunki
  • Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Davidsson Oy
  • Rakennesuunnittelu: Aaro Kohonen Oy
  • KVR-urakoitsija: SRV Viitoset Oy

Kampin keskuksen liikenneterminaalit betoni-lehdessä:

1/2006

2/2005

Kampin keskuksen liikenneterminaalit

Valmistumisvuosi: 2005

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Davidsson Oy

Rakennuttaja: Helsingin kaupunki

Kamppi, Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun