Opinmäen oppimiskeskus

Syksyllä 2015 käyttöön otettu Opinmäki on Espoon historian suurin kouluhanke ja Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepään ensimmäinen toteutettu työ. Opinmäen oppimiskeskus on rakentuvan Suurpellon keskeinen julkinen rakennus.

Rakennuksessa on tuhannen oppilaan suomenkielinen ja kansainvälinen peruskoulu, päiväkoti, auditorio, kirjasto ja alueellinen liikuntahalli. Lisäksi Opinmäkeen on rakennettu tilat työväenopistolle ja nuorisotoimelle.

Opinmäkeä on kuvattu tulevaisuuden oppimisympäristönä, joka tarjoaa oppimisen iloa ja virikkeellistä vapaa-aikaa kaikenikäisille. Suomenkielisen ja kansainvälisen koulun sekä varhaiskasvatuksen tilojen lisäksi siellä on kaikkien kuntalaisten käytössä olevia vapaa-ajantiloja.

Opinmäessä opiskelun lähtökohtana on tutkivan oppimisen malli, jossa oppiminen on tutkimusprosessi ja oppijalla on aktiivinen rooli tiedon jäsentämisessä ja tuottamisessa. Rakennus ja ulkotilat toimivat tutkivan oppimisen kohteina ja välineinä.

Vuonna 2011 järjestetyn avoimen suunnittelukilpailun tavoitteena oli löytää kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen ratkaisu, jossa toiminnalliset, esteettiset ja teknis-taloudelliset tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti.

Kilpailun voittivat Esa Ruskeepää ja Thomas Miyauchi ehdotuksellaan ”Mäkin opin”.

”Ehdotus on kaupunkikuvallisilta ratkaisuiltaan onnistunut ja se on löytänyt vaivattomasti paikkaansa tontilta. Ehdotus tarjoaa kiinnostavan ratkaisun, jossa Opinmäestä syntyy luontevalla tavalla sekä koko Suurpeltoa palveleva julkinen rakennus että uudenlainen kouluympäristö”, totesi palkintolautakunta arvostelussaan.

Opinmäki on Espoon historian suurin monitoimitalo- ja kouluhanke. Se valmistui kesällä 2015. Hankkeesta vastaa kaupungin omistama osakeyhtiö, KOy Opinmäen Kampus.

Rakennuksena Opinmäki on kompakti kokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä noppamaisesta osasta.

Matalimmillaan rakennus on puiston ja pihan puolella. Korkeus ja koko kasvaa asteittain kadun puolelle pääsisäänkäyntiä kohti tultaessa. Pienimmissä nopissa toimii päiväkoti ja suurimmissa yläkoulu ja liikuntahalli.

Kappaleita yhdistää rakennukseen ytimen muodostava avara aula, joka toimii myös ruokailutilana ja josta on yhteys auditorioon ja kaikkiin muihin osiin. Aulan reunaan on sijoitettu veistoksellinen paikallavalettu portaikko. Se yhdistää kolme pääkerrosta, ohjaa kulkua ja liikkumista talossa ja myös itse tilaa.

Opinmäki oli vuoden 2015 arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon viiden finalistin joukossa. Esiraadin perusteluista poimittua:

”Erikokoiset suorakulmaiset kappaleet ovat talon arkkitehtuurin perusosat. Ne on suunniteltu toimiviksi ja tehokkaiksi yksiköiksi. Opetustilat ovat valoisan avoimia, ja sisätilojen lasiseinät lisäävät avoimuuden tuntua. Perusosien vapaa yhdistely on tuottanut hengeltään leikkimielisen ja eri suuntiin vaihtelevan sommitelman. Syntynyttä tilajärjestelmää rauhoittaa tasapainoinen julkisivu. Myös päämateriaalit tiili ja betoni luovat rauhallisuutta.”

Rakenteita, talotekniikkaa ja pintoja on jätetty sisätiloissa monissa kohdissa näkyville. Julkisivussa katseen vangitsevat liikuntasalin hienot betonireliefit.

Suurpelto on vanhaa merenpohjaa. Perustamisolosuhteet ovat koko alueella vaativat. Esimerkiksi Opinmäen kampusalueelle lyötiin yhteensä 50 kilometriä teräsbetonipaaluja. Paalulaattoihin tarvittiin 4500 m3 valmisbetonia. Suurpellon pohjanvahvistuksia on kuvattu tarkemmin Betoni-lehdessä 4/2013.

Opinmäen koulu
Lillhemtintie 1, 02250 Espoo

 • Tilaaja: Espoon kaupunki Tilakeskus
 • Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy
 • Rakenteet: Ramboll Finland Oy
 • Projektinjohtourakoitsija: SRV Rakennus Oy
 • Laajuus: 16 700 m2
 • Valmistuminen: 2015

Urakoitsijat:

 • SRV Rakennus Oy: projektinjohtourakoitsija
 • Rakennusliike Sierak Oy: paikallavaluportaat ja holvien laudoitus
 • Rakennusliike MSJ-Rakennus Oy: paikallavaluseinät, väestönsuojat ja perustukset
 • Etelä-Suomen Imubetoni Oy: betonilattiat, holvien valutyöt
 • Dyny Oy: lattioiden pintakäsittelyt ja hionnat
 • Elementtiasennusliike H. Tourunen Oy: elementtien asennus

Betonin ja betonituotteiden toimittajat:

 • PERI Suomi Ltd Oy: järjestelmämuotit
 • MH-Betoni Oy: julkisivun reliefit
 • Betset Oy: ontelolaatat
 • Lujabetoni Oy: valmisbetoni

Opinmäen oppimiskeskus betoni-lehdessä

Opinmäen oppimiskeskus

Valmistumisvuosi: 2015

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy

Rakennuttaja: Espoon kaupunki - Tilakeskus

Elementtitoimittaja: Betset Oy

Lillhemtintie 1, 02250 Espoo

< Takaisin hakuun