Vesi-sementtisuhteen määrittäminen betonista

Diplomityö Aalto-yliopistossa
Vesi-sementtisuhteen määrittäminen betonista

Aalto-yliopistossa tehtiin diplomityö, jossa tutkittiin erilaisia mittausmenetelmiä sekä
tuoreen että kovettuneen betonin vesi-sementtisuhteen mittaamiseksi. Työn kirjallisuuskatsauksessa kartoitettiin erityisesti tekniikoita, joiden avulla voitaisiin mitata tuoreen betonin kosteuspitoisuutta automaattisesti. Työn kokeellinen osio suoritettiin laboratorio-olosuhteissa, joten betonin raaka-aineiden määrät ja kosteuspitoisuudet tunnettiin tarkkaan. Näitä
tietoja hyväksi käyttäen eri testimenetelmiä verrattiin keskenään. Testaamiseen käytettiin vesi-sementtisuhteeltaan ja ilmamäärältään erilaisia betoneita.

Diplomityö Aalto-yliopistossa Vesi-sementtisuhteen määrittäminen betonista Betoni-lehdessä

Vesi-sementtisuhteen määrittäminen betonista

Valmistumisvuosi: 2019

Otaniemi, Espoo, Suomi

< Takaisin hakuun