Viikinmäen korttelitalo

Viikinmäen korttelitalo valmistui vuonna 2015. Sen arkkitehtuuri on ”Viikinmäen kukkulakaupunki’” -rakentamistapaohjeen mukaisesti luonteenomaista kalliosta nousevalle kivikaupungille. Rakennus saa hahmonsa toisaalta lukuisien toiminnallisten vaatimusten sijoittamisesta tontin haastaviin korkeuseroihin, toisaalta siitä kaavallisesta lähtökohdasta, että korttelitalo on uuden asuinalueen ainoa julkinen rakennus.

Tontti sijaitsee Viikinmäen länsiosassa ja sitä rajaavat pohjoisessa Bysantintori, idässä ja etelässä Maarianmaanpuisto ja lännessä alueen kokoojakatu Harjannetie. Tontti on etelään laskeva, topologialtaan erittäin monimuotoinen kallioinen rinne. Kaupunkikuvallisesti rakennuspaikka sijaitsee keskeisesti uuteen Viikinmäen kaupunginosaan saavuttaessa. Rakennus muodostaa alueen positiivisen maamerkin etelästä saavuttaessa, joka näkyy aina Lahdentielle saakka. Rakennuksella on rinneratkaisun ja tilahierarkian ansiosta kompakti massa ja pieni julkisivuvaippa. Rakennuksen suuntaus ja hahmo mahdollistavat uusiutuvien energiamuotojen hyväksikäytön, millä tähdätään energian ja luonnonvarojen säästämiseen. Rakennuksen sijoitus tontille on mahdollistanut luontoarvoltaan merkittävien tontin osien säilyttämisen osana koulun ja päiväkodin yhteistä piha-aluetta. Harjannetien suuntaan rakennus näyttäytyy muurimaisena ja yksiaineisena kivirakennuksena, jota polveileva kattomuoto rytmittää. Lasten pihojen suuntaan rakennuksen mittakaava on intiimi ja materiaali vaihtuu kivestä lämpimäksi puu-materiaaliksi, jota pihakatokseksi muotoiltu räystäs suojaa.

Päiväkoti- ja koulurakennus
Harjannetie 36, Helsinki

  • Valmistumisvuosi: 2015
  • Bruttoala: 3597 brm2
  • Tilavuus: 18.115 m³
  • Tilaaja: Helsingin Kaupunki HKR
  • Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Frondelius Keppo Salmenperä Oy, pääsuunnittelija Jari Frondelius
  • Maisemasuunnittelu: Soile Heikkinen, MARK
  • Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
  • Rakennusurakoitsija: Rakennuskultti Oy

Viikinmäen korttelitalo betoni-lehdessä

Viikinmäen korttelitalo

Valmistumisvuosi: 2015

Arkkitehti: Arkkitehdit Frondelius Keppo Salmenperä Oy, pääsuunnittelija Jari Frondelius

Rakennuttaja: Helsingin Kaupunki HKR

Harjannetie 36, Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun