Yhteiset pelisäännöt betonisten hormielementtien käyttöön ja uusia ratkaisuja

Betoniset hormielementit ovat olleet markkinoilla jo vuosikymmeniä, mutta nyt ne ovat yleistyneet asuinrakentamisessa vasta 2000-luvun aikana.

Betonisilla hormielementeillä tarkoitetaan talotekniikkaelementtejä, joiden sisälle on valmiiksi asennettu rakennuksen talotekniikkaa.
Hormielementit ovat pääsääntöisesti yhden kerroksen korkuisia ja ne ripustetaan ylemmän kerroksen tasolaatasta. Hormielementit asennetaan muun elementtiasennuksen yhteydessä joko itsenäisinä hormielementteinä tai osana väliseinää.

Tutustu artikkeliin ”Yhteiset pelisäännöt betonisten hormielementtien käyttöön ja uusia ratkaisuja” Betoni-lehdessä:

4/2021

Yhteiset pelisäännöt betonisten hormielementtien käyttöön ja uusia ratkaisuja

Valmistumisvuosi: 2021

Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun