Kivitalon kustannukset

Apartments at Huvilakuja in Helsinki designed by Roomy Oy.Valtaosa rakennuskustannuksista syntyy rakentamisen aikana. Kustannusten taso on kuitenkin määrätty jo paljon aikaisemmin: siinä vaiheessa, kun on päätetty rakennuksen tilaohjelmasta ja laatutasosta. Näiden päätösten jälkeen voidaan loppukustannuksiin vaikuttaa merkittävästi enää suunnitteluratkaisulla ja toteutustavalla.

Rakennuskustannuksiin vaikuttavat mm. 
• rakennuksen koko ja muoto
• laatu- ja varustetaso
• paikkakunta
• perustamisolosuhteet ja perustusratkaisu
• runkomateriaali ja käytetyt ratkaisut.

Rakennuskustannukset jakautuvat rakennusosittain omakotitalossa seuraavasti: 
• maarakennus 5 … 10 %
• perustukset 5 … 10 %
• runkorakenteet 25 … 35 %
• täydentävät rakennusosat 5 … 10 %
• pintarakennusosat 5 … 19 %
• kalusteet, varusteet ja laiteet 5 … 10 %
• konetekniset työt (LVIS) 12 … 20 %
• rakennuttajan kustannukset, työmaan käyttö ja yleiskustannukset 10 … 20 %

Rakennuskustannusten jaottelussa käytetään yleisesti rakennusosiin perustuvaa jaottelua: esimerkiksi perustukset ja runko. Rakennusosat voidaan jakaa edelleen kustannuslajeihin ja työlajeihin. Hankkeen alustava kustannusarvio kannattaa teettää jo luonnossuunnitteluvaiheessa ja tarkentaa se tavoitebudjetiksi erikoissuunnitelmien valmistuttua. Saatuja urakka- ja materiaalitarjouksia voidaan verrata tavoitebudjettiin.

Rakennuskustannukset voidaan arvioida sitä paremmin mitä yksityiskohtaisemmat suunnitelmat on käytettävissä. Omakotitaloissa suunnitelmat tehdään vain harvoin sellaiseen valmiusasteeseen, että tarkan 5 % :n virherajoissa olevan kustannusarvion tekeminen olisi mahdollista.

Hankesuunnitteluvaiheessa kustannuksia voi arvioida Internetissä:
http://www.harkkokivitalo.fi/kivitalolaskin
http://www.talopeli.fi/

Rakennuskustannuksia arvioitaessa on muistettava, ettei oman työn arvo alenna rakennuskustannuksia, vaan se on osa rahoitusta.