Kivitalon kustannukset

Valtaosa rakennuskustannuksista syntyy rakentamisen aikana. Kustannusten taso on kuitenkin määrätty jo paljon aikaisemmin: siinä vaiheessa, kun on päätetty rakennuksen tilaohjelmasta ja laatutasosta. Näiden päätösten jälkeen voidaan loppukustannuksiin vaikuttaa merkittävästi enää suunnitteluratkaisulla ja toteutustavalla.

Rakennuskustannuksiin vaikuttavat mm.

 • rakennuksen koko ja muoto
 • laatu- ja varustetaso
 • paikkakunta
 • perustamisolosuhteet ja perustusratkaisu
 • runkomateriaali ja käytetyt ratkaisut.

Rakennuskustannukset jakautuvat rakennusosittain omakotitalossa seuraavasti:

 • maarakennus 5 … 10 %
 • perustukset 5 … 10 %
 • runkorakenteet 25 … 35 %
 • täydentävät rakennusosat 5 … 10 %
 • pintarakennusosat 5 … 19 %
 • kalusteet, varusteet ja laiteet 5 … 10 %
 • konetekniset työt (LVIS) 12 … 20 %
 • rakennuttajan kustannukset, työmaan käyttö ja yleiskustannukset 10 … 20 %

Rakennuskustannusten jaottelussa käytetään yleisesti rakennusosiin perustuvaa jaottelua: esimerkiksi perustukset ja runko. Rakennusosat voidaan jakaa edelleen kustannuslajeihin ja työlajeihin. Hankkeen alustava kustannusarvio kannattaa teettää jo luonnossuunnitteluvaiheessa ja tarkentaa se tavoitebudjetiksi erikoissuunnitelmien valmistuttua. Saatuja urakka- ja materiaalitarjouksia voidaan verrata tavoitebudjettiin.

Rakennuskustannukset voidaan arvioida sitä paremmin mitä yksityiskohtaisemmat suunnitelmat on käytettävissä. Omakotitaloissa suunnitelmat tehdään vain harvoin sellaiseen valmiusasteeseen, että tarkan 5 % :n virherajoissa olevan kustannusarvion tekeminen olisi mahdollista.

Hankesuunnitteluvaiheessa kustannuksia voi arvioida Internetissä:

http://www.harkkokivitalo.fi/kivitalolaskin
http://www.talopeli.fi/

Rakennuskustannuksia arvioitaessa on muistettava, ettei oman työn arvo alenna rakennuskustannuksia, vaan se on osa rahoitusta.