ymparistonakokohdat_suomenlRakentaminen on merkittävä osa ympäristöämme ja siten rakentamisen ympäristökysymyksillä on paljon merkitystä.

Suomen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 55 § mukaan rakennusmateriaalien ja tarvikkeiden aiheuttamat ympäristövaikutukset tulee tarvittaessa tarkastella rakennuksen elinkaaren ajalta. Asetusteksti tarkoittaa, että rakennushankkeen ja –ajan sijasta tulee aina katsoa, mikä on eri ratkaisujen vaikutus koko elinkaari huomioiden.

Rakennuksen ympäristövaikutuksista ylivoimaisesti merkittävin on sen elinkaaren aikainen energiakulutus. Sen osuus on luokkaa 80 % kaikista ympäristövaikutuksista. Siksi rakentamisessa on tärkeää keskittyä minimoimaan rakennuksen energiankulutus.

Toinen tärkeä näkökohta on luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja jätteen määrän minimoiminen. Betonirakenteet voidaan suunnitella hyvin pitkäikäisiksi, joten mikä vähentää tehokkaasti materaalin kulutusta sekä myös korjaamisessa ja purkamisessa syntyvää jätteen määrää.

Betoni on myös täysin kierrätettävissä, ja vieläpä niin, että kierrätysmateriaali korvaa itseään suuremman määrän neitseellistä luonnon kiviainesta.