Vähän huollon tarvetta ja pienempi energialasku

betonirakenteen_elinkaaried

Rakennuksen elinkaaritalouteen vaikuttavat  elinkaaren aikaiset kokonaiskustannukset ja -tuotot.

Kustannuksiin kuuluvat rakentamis-, käyttö- ja ylläpito-, perusparantamis-, muutos- ja purkukustannukset sekä rahoituskulut.

Betonirakennus on muita edullisempi erityisesti käyttö- ja perusparantamiskulujen osalta sekä pitkän käyttöikänsä ansiosta. Käyttökustannuksiin kuuluvat mm. energia, vuosihuollot, vakuutusmaksut ja keskeytyskustannukset, mikäli rakennusta ei voida käyttää korjausten aikana esimerkiksi vesivahingon tai tulipalon jälkeen.

Betonirakennuksen suunnittelukäyttöikä voidaan valita aina 200 vuoteen asti. Kun käytetään muuntojoustavaa suunnitteluratkaisua ja betonin mahdollistamia pitkiä jännevälejä, saadaan muutoskustannukset minimoitua.