Ala tuntee ympäristövastuunsa

betoniteollisuuden-ymparistBetoniteollisuus kehittää toimintaansa elinkaariajattelun pohjalta ja ympäristötavoitteitaan toteuttaen. Kehittämisessä otetaan huomioon sekä oman toiminnan ympäristömyönteisyys että betonirakennusten kestävyys, terveellisyys ja turvallisuus.

Tavoitteiden onnistumisen kannalta on tärkeää, että myös raaka-ainetoimittajat ja tilaajat toimivat ympäristömyötäisesti ja samoja tavoitteita tukien.

Betoniteollisuuden ympäristötavoitteet
• Ympäristöjärjestelmien käyttö
• Ajantasaiset tehtaan ympäristönhoitosuunnitelmat
• Raaka-aineiden tehokas käyttö
• Energian säästö rakennuksissa ja prosesseissa
• Kierrätyksen edistäminen
• Henkilöstön työturvallisuuden varmistaminen