Betoni sopii allergikoille

31-jamrera-loft1-sisustus_0Betonista ei keraamisena materiaalina liukene haitallisia päästöjä veteen tai maaperään. Siksi sitä käytetään yleisesti mm. juomavesivarastojen ja –putkistojen materiaalina.

Betoni on turvallinen perustusrakenteiden rakennusmateriaali myös pohjavesialueilla. Testeissä on todettu, että betonista ei liukene orgaanisia aineita.

Betonin emissiot sisäilmaan täyttävät Rakennustietosäätiön pintamateriaalien päästöluokan M1-vaatimukset. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissiot (TVOC) ovat kaikilla betoneilla jo 4 viikon iässä mitattavuusrajan alapuolella. Formaldehydin ja ammoniakin emissiot ovat merkityksettömän pieniä.

Kuitenkin rakentamisvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että betoni on riittävän kuivaa ennen pinnoitustöihin ryhtymistä.

Puhdas betoni ei homehdu, koska siinä ei ole kasvualustana toimivaa orgaanista ainesta.