Betonirakenteet kierrätetään

purettavuus-ja-uusiokaytto_purkuBetonielementtirakennus on helposti purettavissa ja siirrettävissä, jos se on koottu elementeistä pultti- tai hitsausliitoksin.

Paikallavalettu rakenne puretaan käytännössä aina rikkomalla. Pilari- palkkirunkoisissa elementtirakennuksissa purettavuus on parempi kuin juotosvaluilla saumatuissa elementtirakennuksissa. Osa elementeistä voidaan usein käyttää uudelleen ja loput rakenteet murskataan kierrätykseen.

Kattotiilet, pihakivet ja -laatat, putket ja kaivonrenkaat ovat käytettävissä uudelleen koottuna seuraavassa käyttökohteessa.

Murskattu betoni voidaan käyttää joko murskeena tienrakentamisessa tai uuden betonin valmistuksessa. Mikäli betonin valmistuksessa käytetään murskattua betonia enintään noin 20 % kiviaineksen kokonaismäärästä, säilyvät betonin ominaisuudet lähes samoina normaalikiviaineksilla tehtyyn betoniin verrattuna.

purettavuus-ja-uusiokaytto_Murskatun betonin suurin käyttöalue on maarakentamisessa. Sitä käytetään teiden, katujen sekä piha- ja pysäköintialueiden sitomattomissa kerroksissa. Käyttö on mahdollista myös putkikaivannoissa, ympäristörakentamisessa sekä talonrakennuksen perustus- ja muissa täytöissä. Betonimurskeesta valmistettua kierrätyskiviainesta käytetään vuosittain noin 1 miljoona tonnia.

Jätebetonille on olemassa yli 20 keräyspistettä eri puolilla Suomea.

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa antaa mahdollisuuden käyttää betonimursketta ilmoitusmenettelyllä ilman ympäristölupaa. Betonimurskeelle on CE-merkitty rakennustuote.