Kun investoit kivitaloon – investoit laatuun ja tulevaisuuteen

26-lammi-kivitalo-villa-ilo_2Rakennuksen käyttöiällä on merkittävä vaikutus mm. sen jälleenmyyntiarvoon. Kivitalo vaatii myös hyvin vähän huoltoa ja korjaamista, joten sen ylläpitokulut ovat edulliset.

Rakennuksen elinkaaren aikaisesta energian kulutuksesta on käyttövaiheen osuus yleensä 80–90 % ja rakentamisvaiheen osuus vain 10–20 %. Rakennuksen purkuvaiheen osuus energiankulutuksesta on hyvin pieni, normaalisti korkeintaan muutama prosentti.

Hiilidioksidipäästöjen ja energian kulutuksen osalta suhteet ovat samanlaiset, mutta materiaalien käytössä rakentamisvaiheen painoarvo on huomattavasti suurempi, normaalisti reilut 50 %. Toisaalta rakennusmateriaalit ovat osittain vain ”lainassa” rakennuksessa. Kivipohjaiset materiaalit palautuvat uudelleen käytettäviksi rakennuksen purkamisen yhteydessä.

Suurin energiankulutuksen säästöpotentiaali on rakennuksen käyttövaiheessa. Rakennusten energiankulutuksen vähentäminen tulee jatkossa olemaan entistäkin tärkeämpää. Toki rakentamisvaiheessakin on hyvä pyrkiä ekologisiin ratkaisuihin, mutta rakentamisvaiheen tärkein rooli ekologisuuden kannalta on varmistaa käyttövaiheen alhainen energian kulutus. Rakentamisvaiheen aiheuttamien ympäristökuormitusten kapeakatseinen minimointi voi helposti johtaa lisääntyvään energiankulutukseen käyttövaiheessa, tiheään määräaikaishuollon tarpeeseen tai lyhyeen käyttöikään.