Betonielementtejä käytetään kaikentyyppisessä talonrakentamisessa

Betonielementit soveltuvat talojen rakennusmateriaaliksi niin ammattimaiseen kuin omatoimirakentamiseen. Valmiista elementeistä kooten voidaan tehdä omakoti- ja rivitaloja, asuinkerrostaloja, toimisto-, liike- ja julkisia rakennuksia sekä teollisuuden ja maatalouden halleja.

Suomen betoniteollisuuden (Betoniteollisuus ry:n jäsenyritysten) liikevaihto vuonna 2020 oli 1,15 mrd. €, josta betonielementtien osuus oli 0,73 mrd. €.

Tuotantomäärät vuonna 2020 (Betoniteollisuus ry:n tilastot)

Betonielementtien osuus on kaikista runkorakenteista vuonna 2020 noin 40 % ja julkisivuista noin 15 %. Runkojärjestelmät ovat vakioituja ja yleisimmät niistä ovat pilarit-palkit-laatat- järjestelmä sekä kantavat seinät-laatat- järjestelmä. Eri rakennustyyppien runkojärjestelmät on esitelty tarkemmin täällä.

Esijännitetty ontelolaatta on edullisin rakenne rakennusten ala-, väli- ja yläpohjissa. Hallimaisiin rakennuksiin soveltuvat TT-laatat, jotka toimivat samalla sekä primääri- että sekundäärirakenteena.

Betonisilla seinäelementeillä voidaan toteuttaa kestäviä ja edullisia julkisivuratkaisuja. Arkkitehti voi valita betonin värin ja pintakäsittelyn erittäin laajasta valikoimasta. Betoniset väliseinät täyttävät ilman lisäeristyksiä niin nykyiset palo- kuin ääniteknisetkin vaatimukset.

Esijännitetyt HI- ja I-palkit mahdollistavat yli 30 metrin jännevälit ja pilareilla saavutetaan suuri kantokyky. Korkealujuusbetoneilla kantokykyä voidaan edelleen lisätä.

Fiskarin Bryga, Helsinki. Kuva: Janne Kihula

Vuonna 2020 rakennusten rungoista oli betonielementtejä (lähde Forecon):

  • asuinkerrostaloissa 84 %
  • rivitaloissa 15 %
  • toimistorakennuksissa 62 %
  • liikerakennuksissa 53 %
  • julkisissa palvelurakennuksissa 50 %
  • hoitoalan rakennuksissa 60 %
  • opetusrakennuksissa 64 %
  • teollisuusrakennuksissa 31 %
  • varastorakennuksissa 30 %
  • maatalouden rakennuksissa 29 %

Ks. lisätietoja www.elementtisuunnittelu.fi