betonikivipäällysteen kulutuskestävyysBetonikivipäällysteen suunnittelussa ja mitoituksessa vaikuttava tekijä on myös kiveyksen kulutuskestävyys nastarengasliikenteessä. Kiven kulutuskestävyys tulee mitoittavaksi niillä alueilla, jotka joutuvat alttiiksi voimakkaalle nastarengaskulutukselle. Tällaisia alueita ovat mm.

  • suojatiet
  • kaistat, joilla on runsaasti henkilöautoliikennettä
  • liikenneympyrät (lisärasituksena hiertävä kulutus)
  • kaarteet

Hyvin kulutusta kestävän betonikiven runkoaineen maksimiraekoon tulee olla normaalia suurempi, vähintään 6 mm ja itse kiviaineksen laadun tulee olla kaikilta osin korkealaatuista sekä kiven lujuuden tavanomaista suurempi. Näihin ominaisuuksiin on kiinnitetty huomiota myös betonikivien laadunvalvonnan yhteydessä.

Tavanomaista suuremman runkoaineen maksimiraekoon käyttö tekee betonikiven pinnan karkeammaksi. Liikennealueilla tämä ei kuitenkaan ole ulkonäöllisesti haitaksi.

Taulukko 6.
Betonikivipäällysteen mitoitus ja kadun rakennekerrokset

Katuluokka

1

2

3

4

5

6

Betonikiven paksuus

≥ 80 mm

≥ 80 mm

≥ 80 mm

≥ 80 mm

≥ 80 mm

≥ 80 mm

Pohjamaa

Rakennekerros

mm

mm

mm

mm

mm

mm

A

kantava, sidottukantava, sitomaton

tukikerros

100

150

70

150

50

150

150

150

150

B

kantava, sidottukantava, sitomaton

tukikerros

100

150

70

150

50

150

150

150

150

C

kantava, sidottukantava, sitomaton

tukikerros

150

200

120

150

80

150

50

150

150

200

D

kantava, sidottukantava, sitomaton

tukikerros

150

150

400

120

150

300

80

150

300

50

150

300

150

300

150

300

E

kantava, sidottukantava, sitomaton

tukikerros

150

150

600

120

150

550

80

150

500

50

150

550

150

400

150

600

F

kantava, sidottukantava, sitomaton

tukikerros

150

150

800

120

150

750

80

150

750

50

150

800

150

650

150

800

G

kantava, sidottukantava, sitomaton

tukikerros

150

150

1050

120

150

950

80

150

950

50

150

1000

150

800

150

1000

Edellisen taulukon mitoituksen lähtökohtana on, että betonikivellä voidaan korvata kadun kulutuskerroksen asfalttipäällyste ja osa bitumilla sidotusta kantavasta kerroksesta.