Kymmenen vuoden seurantatutkimus vahvisti: Moni pinnoite toimii hyvinkin kostealla betonilla

Huolellinen pinnoitustyö lujaan betonipintaan on alustan rakennekosteutta tärkeämpi tekijä pinnoitteen tartunnan kehityksen kannalta olettaen, että rakenteeseen ei kohdistu ylimääräistä kosteusrasitusta esim. maaperästä. ”Alustabetonin kosteuspitoisuuden pitkäaikaisvaikutus pinnoittamisessa” seurantatutkitmuksessa selvitettiin laboratoriokokein pinnoitteiden tartuntavetolujuuksien kehittymistä pitkällä aikavälillä.

Hermanni Latvalan insinöörityö on luettavissa osoitteessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/339096

Tutustu artikkeliin ”Kymmenen vuoden seurantatutkimus vahvisti: Moni pinnoite toimii hyvinkin kostealla betonilla” Betoni-lehdessä:
4/2020

Valmistumisvuosi: 2020

Sijainti

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Myllypurontie 1
00920 Helsinki