Ajankohtaista

3.6.2022
Kiertotalous tuo hiilipihin sementin ja laittaa hiilidioksidin kiertoon

3.6.2022
Betonioptimismi

17.3.2022
BY-Vähähiilisyysluokitus käyttöön

16.3.2022
Ontelolaataston täyttövalun vaikutus tilojen väliseen ääneneristävyyteen

16.3.2022
Pinnoite lattiatasoitteen päälle – riskit ja mahdollisuudet

15.12.2021
Julkisivuyhdistyksen vuosittainen julkisivumarkkinatutkimus: Asuntorakentaminen vilkastuttaa julkisivumarkkinaa

15.12.2021
Geoprime®-ratkaisu vähentää betonin raaka-aineiden CO2-päästöjä jopa 80 %

15.12.2021
Vähäpäästöinen sementti vihreään rakentamiseen

15.12.2021
Vähähiilinen betoni tulee vauhdilla

14.12.2021
Betonin sideaineet tulevaisuudessa

14.12.2021
Yhteiset pelisäännöt betonisten hormielementtien käyttöön ja uusia ratkaisuja

11.10.2021
Ekologisen betonin ja betonointitekniikoiden kehittäminen arktisella alueella

11.10.2021
Compact Air – Projekti betonin tiivistämisestä

11.10.2021
By75 Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimus 2021

23.6.2021
Uutta tietoa raudoitusten limijatkosten lujuudesta ja muodonmuutoskyvystä

23.6.2021
Työmaan olosuhdetiedon hyödyntäminen pinnoitettavuuspäätöksissä

15.6.2021
Käytännön kokemuksia eristerappausten toimivuudesta

10.3.2021
Betoniteollisuus ja Puolustusvoimat sopimukseen merkittävästä ylijäämäbetonin hyödyntämisestä maanpuolustuskäytössä

10.3.2021
Suuri askel sementtiteollisuudelle – ensimmäinen CO2 talteenotto- ja varastointihanke etenee

10.3.2021
Suomalaisen betonin hiilijalanjälki

3.2.2021
Julkisivumarkkinat koronan ja rakennusalan puristuksissa

3.2.2021
CO₂ncrete Solution -hankkeesta lisätietoa hiilidioksidin sitoutumisesta betoniin – Betoni on hiilinielu

3.2.2021
Vaijerilenkkien kapasiteettimuutos suunnittelijan näkökulmasta

3.2.2021
Mikrohuokostetun betonin pakkasenkestävyys

3.2.2021
Kymmenen vuoden seurantatutkimus vahvisti: Moni pinnoite toimii hyvinkin kostealla betonilla

13.1.2021
Kuorikivi on kymmenvuotisen tuotekehityksen tulos

16.10.2020
Hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä – tämä on tavoitteemme

16.10.2020
DeConcrete-hankkeessa tutkitaan rakennus- ja purkujätteen kierrätystä arktisilla alueilla

16.10.2020
Neuraaliverkkomallit auttavat korvaamaan luonnonhiekkaa murskeella

16.10.2020
Eristerapattujen julkisivujen korjaaminen

3.7.2020
Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen tuovat paineita myös hulevesien hallinnalle

3.7.2020
Korkealujuusbetonin pakkasenkestävyys alhaisilla ilmamäärillä

3.7.2020
Huima harppaus tulevaisuuteen

3.7.2020
Uima-allastilojen kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimus – Tilaajan ohje

2.7.2020
Suomen olemassa oleva rakennuskanta joutuu koville ilmastonmuutoksen vaikutuksesta

19.5.2020
Esijännitetty betonipilari

19.5.2020
Historiallisten betonien ominaisuudet ja korjaaminen

4.5.2020
Uudet materiaalit käyttöön hiilipihissä rakentamisessa

4.5.2020
Kiertotalous keventää sementin hiilidioksidipäästöjä

30.4.2020
Julkisivun metamorfoosi: rakennuksen muuttuvan hahmon arvo

18.10.2019
Julkisivumarkkinat muutoksessa

18.10.2019
CO₂ncrete Solution -hanke

18.10.2019
Ekologisten betoniteknologiainnovaatioiden kehittäminen arktisella alueella

18.10.2019
Korkealujuusbetonin käyttömahdollisuuksia ja etuja paikallavalurakenteissa

8.3.2019
Vesi-sementtisuhteen määrittäminen betonista

8.3.2019
Good vibrations

7.3.2019
Eristerappausjärjestelmien vauriomekanismit ja kuntotutkimusmenetelmät

7.3.2019
Kiertotalous